Đảng bộ NHCSXH Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

25/02/2017
(VBSP News) Sáng ngày 25/2/2017, Đảng bộ NHCSXH Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 400 Đảng viên đến từ các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch và chi nhánh NHCSXH Tp. Hà Nội. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương - Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Tổng giám đốc.
Đồng chí Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vui, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH TW nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa việc học tâp, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH TW Đảng khóa XII theo yêu cầu chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW. Đồng thời, yêu cầu đảng viên trong toàn đảng bộ nghiêm túc tiếp thu, trao đổi thảo luận để có nhận thức đúng, trúng về nội dung các nghị quyết. Qua đó xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát hoạt động của cá nhân, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà NHCSXH được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, chuyên gia cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương Đảng truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, chuyên gia cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương Đảng truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XII

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, chuyên gia cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương Đảng truyền đạt các nội dung quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” ,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế  hệ mới”; Kết luận số 09- KL/TW ngày 19/10/2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017”; và cung cấp một số thông tin về tình hình thời sự, chính trị trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Vui thông qua Chương trình hành động thực hiện  Nghị quyết TW 4, khóa XII

Đồng chí Nguyễn Đức Vui thông qua Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết TW 4, khóa XII

Hội nghị cũng thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” ,“tự chuyển hóa” trong nội bộ do đồng chí Nguyễn Đức Vui trình bày. 

Toàn cảnh Hội nghị

Việc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); nhận thức rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp nhằm xây dựng tập thể Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Dương Quyết Thắng yêu cầu cấp ủy, các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng bộ nghiên cứu, thấm nhuần các nội dung Nghị quyết, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai nhanh chóng, có hiệu quả Nghị quyết gắn với việc tổ chức xây dựng cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại từng đơn vị. Từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết; tự kiểm điểm bản thân, soi chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” ,“tự chuyển hóa” mà Nghị quyết TW 4, khóa XII đã chỉ ra, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, tâm huyết, trách nhiệm, vì dân; triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần xây dựng Đảng bộ NHCSXH TW trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, NHCSXH phát triển toàn diện, bền vững.

Cũng tại Hội nghị Đảng ủy NHCSXH TW đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho một số đảng viên thuộc Đảng bộ. 

Đồng chí Dương Quyết Thắng trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên

Đồng chí Dương Quyết Thắng trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác