Đại hội điểm Công đoàn bộ phận chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh

03/03/2023
(VBSP News) Công đoàn bộ phận Hội sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm để 7 Công đoàn bộ phận về dự và học tập, rút kinh nghiệm.
bac ninh

Các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Hội sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn bộ phận Hội sở chi nhánh NHCSXH tỉnh hiện có 35 cán bộ, đoàn viên, trong đó 30 đoàn viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (chiếm 86%). Nhiệm kỳ 2018 - 2023, đoàn viên công đoàn bộ phận Hội sở đã nỗ lực thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng góp phần thực hiệt tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bên cạnh việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn bộ phận Hội sở chi nhánh quan tâm đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho viên chức, người lao động trong đơn vị. Qua đó, 100% cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị đều được bố trí công việc hợp lý, phù hợp với năng lực và chuyên môn của từng người; phong trào văn nghệ, thể thao, các hoạt động an sinh xã hội luôn được quan tâm duy trì.  Hàng năm, mỗi cán bộ viên chức người lao động đều tự nguyện ủng hộ 4 ngày lương vào quỹ an sinh xã hội và 1 ngày lương ủng hộ vào quỹ tình nghĩa tổng số tiền ủng hộ trong nhiệm kỳ là 436 triệu đồng.
Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn bộ phận Hội sở chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động  bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và tác phong làm việc văn minh, trung thực; tổ chức học tập rèn luyện, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động phát triển mạnh về số lượng và chất lượng góp phần vào sự phát triển của NHCSXH; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”; “Cán bộ Ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi” và các phong trào thi đua khác của ngành ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động, xây dựng hình ảnh và thương thiệu của NHCSXH trong tỉnh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Hội sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí.

Công đoàn bộ phận Hội sở chi nhánh NHCSXH tỉnh hiện có 35 cán bộ, đoàn viên, trong đó 30 đoàn viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (chiếm 86%). Nhiệm kỳ 2018 - 2023, đoàn viên công đoàn bộ phận Hội sở đã nỗ lực thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng góp phần thực hiệt tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn bộ phận Hội sở chi nhánh quan tâm đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho viên chức, người lao động trong đơn vị. Qua đó, 100% cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị đều được bố trí công việc hợp lý, phù hợp với năng lực và chuyên môn của từng người; phong trào văn nghệ, thể thao, các hoạt động an sinh xã hội luôn được quan tâm duy trì.  Hàng năm, mỗi cán bộ viên chức người lao động đều tự nguyện ủng hộ 4 ngày lương vào quỹ an sinh xã hội và 1 ngày lương ủng hộ vào quỹ tình nghĩa tổng số tiền ủng hộ trong nhiệm kỳ là 436 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn bộ phận Hội sở chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động  bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và tác phong làm việc văn minh, trung thực; tổ chức học tập rèn luyện, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động phát triển mạnh về số lượng và chất lượng góp phần vào sự phát triển của NHCSXH; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”; “Cán bộ Ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi” và các phong trào thi đua khác của ngành ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động, xây dựng hình ảnh và thương thiệu của NHCSXH trong tỉnh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Hội sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí.

Hà Linh

Các tin bài khác