Mỗi cán bộ tại Trụ sở chính phải tiêu biểu, hình mẫu cho hệ thống

12/01/2023
(VBSP News) Đó là phát biểu của Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tại Hội nghị Người lao động (NLĐ) Trụ sở chính năm 2023 diễn ra vào 12/01 tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXHTW, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH; BCH Công đoàn cơ sở Hội sở chính; Ban Thanh tra nhân dân; Tổ đối thoại và đại diện cán bộ, viên chức và NLĐ tại Trụ sở chính.
1

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đại biểu NLĐ Trụ sở chính NHCSXH năm 2023 là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, nhân viên và NLĐ Trụ sở chính, là diễn đàn để NLĐ tham gia ý kiến, phát huy quyền làm chủ đối với những nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đây cũng là dịp để thống nhất từ ý chí đến hành động trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

2

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Năm 2022, hoạt động NHCSXH luôn bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của NHNN và HĐQT NHCSXH, đặc biệt là Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, triển khai các phương án thích ứng linh hoạt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các đơn vị tại Trụ sở chính đã tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

bc0d0429ac4777192e56

Quang cảnh Hội nghị

Trong công tác chuyên môn, NHCSXH đã chủ động phối hợp NHNN, các Bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện bộ hồ sơ Chiến lược phát triển NHCSXH trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.
Song song với việc thực hiện tham mưu các Bộ, ngành về chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội được giao như giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2022; điều chỉnh xây dựng kế hoạch nhu cầu kinh phí hỗ trợ lãi suất các chương trình tín dụng chính sách; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai các chính sách để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ… NHCSXH đã tham mưu cho HĐQT thực hiện chỉ đạo Ban đại diện HĐQT các cấp, Ban Chuyên gia tư vấn, Ban điều hành NHCSXH và toàn hệ thống NHCSXH tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáng chú ý HĐQT đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-HĐQT về thực hiện tổ chức tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và đã tổ chức thành công Hội nghị tại cấp huyện, tỉnh và Trung ương.
Cùng với đó, các đơn vị tại Trụ sở chính đã tham mưu Ban Lãnh đạo ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ chế chính sách mới, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến các chương trình tín dụng, nội dung công việc; đồng thời rà soát, tham mưu trong việc sửa đổi, bổ sung, nhằm ngày càng hoàn thiện cơ chế nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kiểm tra nội bộ và công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ; nghiên cứu, xây dựng và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, quy định liên quan đến công tác lao động, tiền lương theo quy định.
Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của NHCSXH đã quán triệt các đơn vị trong toàn hệ thống tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở nhằm công khai minh bạch hoạt động của đơn vị, phát huy quyền làm chủ của NLĐ trong hoạt động của đơn vị và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Trong năm ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của NHCSXH và Quy chế kỷ luật trong hệ thống NHCSXH.
Hoạt động CNTT và chuyển đổi số tiếp tục được thực hiện tốt, hỗ trợ vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động nghiệp vụ; quản trị vận hành, giám sát hệ thống mạng và máy chủ; đảm bảo an ninh an toàn; triển khai các dự án, gói thầu đầu tư nâng cấp hạ tầng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ CNTT của NHCSXH. Đặc biệt, NHCSXH đã chính thức cung cấp dịch vụ MobileBanking đến khách hàng với lộ trình từng bước mở rộng; giai đoạn đầu triển khai đến với cán bộ NHCSXH, tiếp đó mở rộng dịch vụ đến với tất cả khách hàng của 15 chi nhánh; hiện hệ thống MobileBanking đã có 19.997 khách hàng với 413.587 giao dịch và tổng giá trị giao dịch đạt hơn 4.381 tỷ đồng; Khởi động dự án Nâng cấp hệ thống Intellect Core banking sang phiên bản ngân hàng số; Xây dựng, triển khai mới nhiều chức năng, phần mềm ứng dụng phục vụ số hóa các quy trình nghiệp vụ…
Công tác đào tạo, tập huấn và nghiên cứu khoa học, năm 2022 đã hoàn thành tốt, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng nguồn lực của toàn hệ thống NHCSXH. Trong năm 2022, NHCSXH đã tổ chức 24/24 lớp đào tạo cho 1.513 học viên là cán bộ NHCSXH, đạt 100% kế hoạch; Công tác nghiên cứu khoa học trong toàn hệ thống đã đi vào nề nếp và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các đề tài nghiệm thu đã tăng về số lượng và chất lượng, có tác dụng thiết thực phục vụ công tác tham mưu, quản trị điều hành về mặt chuyên môn cho Ban lãnh đạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của NHCSXH.
Hoạt động của Sở giao dịch đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tích cực phối hợp với các đơn vị tại Hội sở chính và các Bộ, ngành liên quan tiếp nhận đủ các nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tiền gửi 2% của các tổ chức tín dụng nhà nước, tái cấp vốn từ NHNN và vốn ngân sách Nhà nước cấp bù lãi suất, vốn điều lệ để đảm bảo có đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng của NHCSXH năm 2022; tuân thủ nghiêm túc quy trình vận hành trong thanh toán chuyển tiền trong hệ thống và chuyển tiền điện tử liên ngân hàng đảm bảo thực hiện thanh toán chính xác kịp thời; hạch toán thực hiện đúng chế độ, đầy đủ chính xác kịp thời các nghiệp vụ phát sinh; quản lý, theo dõi tình hình chấp hành việc thực hiện Quỹ an toàn chi trả của các chi nhánh trong toàn hệ thống.
Bên cạnh thành công về kết quả hoạt động năm 2022, hoạt động Công đoàn cơ sở tại Trụ sở chính đã đạt được kết quả tích cực trên các mặt, đời sống của cán bộ, viên chức và NLĐ được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần; thực hiện tốt chế độ chính sách cho đoàn viên, đẩy mạnh hoạt động Công đoàn tạo động lực cho người lao động trong công việc, tăng cường sự gắn bó, tạo niềm tin của đoàn viên NLĐ đối với tổ chức Công đoàn.
Những kết quả đạt được trong năm 2022 của NHCSXH đã minh chứng quá trình lao động nghiêm túc, trách nhiệm, tận tâm của Ban Lãnh đạo cùng sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, NLĐ toàn hệ thống NHCSXH. Trong đó, phải kể đến những đóng góp quan trọng của cán bộ, nhân viên và NLĐ các đơn vị tại Trụ sở chính - cơ quan đầu não tham mưu chỉ đạo mọi hoạt động của NHCSXH.

4

Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn tại Trụ sở chính NHCSXH

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại trụ sở chính NHCSXH đạt được trong năm 2022.
Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện đúng theo chỉ đạo của Quốc hội, của Chính phủ, Chiến lược Phát triển của NHCSXH tham mưu cho các Bộ, ngành về cơ chế chính sách, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đặc biệt là các nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung thực hiện chuyển đổi số, triển khai các dự án trọng tâm nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng toàn diện cho các đối tượng khách hàng của NHCSXH.
Tổng Giám đốc yêu cầu mỗi NLĐ phải tự giác học tập, nâng cao trình độ, luôn có những kĩ năng sáng tạo và đổi mới. Đồng thời phải tận tâm, trách nhiệm với mọi công việc,  không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ tại Trụ sở chính phải tiêu biểu, hình mẫu cho cả hệ thống NHCSXH.
Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN đối với các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2023 với các chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5

Các cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng

6

7

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam

8

Các cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021

PV

Các tin bài khác