NHCSXH triển khai nhiệm vụ năm 2023

07/01/2023
(VBSP News) Ngày 07/1/2023, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị.
6X0A8132a

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban Kiểm soát; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXHTW; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính; Giám đốc Ban KTKSNB khu vực miền Nam, Cơ sở đào tạo khu vực miền Nam và 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Sở Giao dịch.

6X0A7472a

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc cho biết: Năm 2022, NHCSXH đã chủ động bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022; Nghị quyết HĐQT NHCSXH và Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để tập trung triển khai thực hiện toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 297 nghìn tỷ đồng, tăng 40.818 tỷ so với năm 2021; trong đó vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 30.602 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến hết năm 2022 đạt trên 283 nghìn tỷ đồng với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ.
Đối với các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, đến ngày 31/12/2022, toàn hệ thống thực hiện giải ngân đạt trên 16 nghìn tỷ đồng; giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất hơn 93 nghìn tỷ đồng, cho trên 2,2 triệu khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm, tổng số tiền hỗ trợ là 878 tỷ đồng.
Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,67% trên tổng dư nợ.
Năm 2022, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho gần 879 nghìn lao động, giúp trên 7,5 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 70 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân cho gần 86 nghìn hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính, thiết bị học tập; giúp gần 1,1 nghìn doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho gần 155 nghìn người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19; xây dựng gần 1,5 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh; xây dựng gần 1,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, trên 11,2 nghìn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp… góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

6X0A8258

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, kết quả đạt được năm 2022 là nhờ sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của HĐQT, Ban điều hành; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị nhận ủy thác cùng sự quyết tâm, trách nhiệm của các đơn vị trong hệ thống từ Hội Sở chính đến các chi nhánh tỉnh, thành phố.
Về phương hướng hoạt động năm 2023, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống tiếp tục tập trung tham mưu các Ban, Bộ, ngành tại Trung ương và chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. “Đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt để NHCSXH ngày càng chủ động về nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội”, Tổng Giám đốc nhấn mạnh.
Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2023 nhằm góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và kịp thời hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo quy định đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.
Cùng với đó, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, theo đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống.
Nhắc lại định hướng của ngành Ngân hàng trong năm 2023 và giai đoạn tới, Tổng Giám đốc yêu cầu hệ thống tiếp tục tập trung thực hiện chuyển đổi số, triển khai các dự án trọng tâm nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng toàn diện cho các đối tượng khách hàng của NHCSXH.
Cuối cùng, Tổng Giám đốc yêu cầu hệ thống tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động; đánh giá, khen thưởng kịp thời những cán bộ có thành tích xuất sắc, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở nhằm động viên, khích lệ cán bộ trong toàn hệ thống hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hội nghị cũng đã được nghe Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kiểm toán năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2022, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc NHCSXH đối với các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2023 với các chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

6X0A7942

Tổng Giám đốc chúc mừng các đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc Nhất, Nhì, Ba trong hệ thống

6X0A7967

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc nhất khu vực

6X0A7974

9 đơn vị có Chuyên đề xuất sắc nhất được Tổng Giám đốc tặng Giấy khen

Thuỳ Trang - Hữu Trung

Các tin bài khác