Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

15/12/2022
(VBSP News) “Góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của tín dụng chính sách xã hội trong những năm qua có vai trò to lớn của chị em phụ nữ nói chung và của tổ chức Hội LHPN các cấp nói riêng. Hội LHPN đã tích cực tham gia ngay từ thời kỳ Ngân hàng Phục vụ người nghèo”. Đó là khẳng định của Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trong phần chia sẻ về chủ đề “Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ” tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
tgda

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng chia sẻ về chủ đề “Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội”

Phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác giảm nghèo, tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực để phát triển nâng cao thu nhập cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, trong đó có giải pháp về tín dụng chính sách xã hội.
Trên chặng đường 20 năm hoạt động và phát triển (2002 - 2022), tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH triển khai trở thành một cấu phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo, vùng đồng bào DTTS và miền núi.
NHCSXH và Hội LHPN các cấp đã tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả phương thức ủy thác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, đóng góp tích cực trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong xây dựng bộ máy và hoạt động phong trào của Hội.
Trao đổi về chủ đề “Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ” tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng khẳng định: “Góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của tín dụng chính sách xã hội trong những năm qua có vai trò to lớn của chị em phụ nữ nói chung và của tổ chức Hội LHPN các cấp nói riêng. Hội LHPN đã tích cực tham gia ngay từ thời kỳ Ngân hàng Phục vụ người nghèo”.
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đánh giá: Hoạt động ủy thác với Hội LHPN Việt Nam đã phát huy được những ưu thế của tổ chức Hội có mạng lưới, cán bộ ở tất cả các xã, phường, thị trấn, có chi hội đến các thôn, bản, ấp, khu dân cư. Qua đó phát huy được thế mạnh của tổ chức Hội trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội trong việc thực thi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

qcanha

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Trong thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam luôn đồng hành cùng NHCSXH mang đến cho người nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo những sách nhân văn, thể hiện tính ưu việt của chế độ. Thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác.
Đối với tổ chức Hội, hoạt động ủy thác có thêm điều kiện phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ toàn diện, hiệu quả, nội dung hoạt động phong phú, thiết thực hơn; Hội có thêm kinh phí hoạt động. Từ đó, phát huy vai trò, nhiệm vụ là trung tâm nòng cốt cho phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, uy tín của tổ Hội được nâng lên, thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, làm cho hội viên tin tưởng, gắn bó với tổ chức mình.
Đối với hội viên vay vốn, đã tạo điều kiện giúp họ được tiếp cận dịch vụ tín dụng - tài chính một cách thuận lợi, nhanh chóng, tiết giảm tối đa thời gian, chi phí; thay đổi nhận thức, biết cách thức làm ăn, mạnh dạn vay vốn để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo; giúp gia đình hòa thuận, tăng cường đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm. Nhân dân càng thêm tin tưởng vào Đảng.
Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn là đơn vị dẫn đầu trong hoạt động nhận ủy thác. Đến 30/11/2022, tổng dư nợ ủy thác qua Hội đạt 106.372 tỷ đồng, với gần 2,5 triệu hộ còn dư nợ. Chất lượng nợ ủy thác qua Hội LHPN luôn được duy trì ổn định với trên 97% số Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, khá; số dư tiền gửi tổ viên thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 6.608 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 41,23% tổng số dư tiền gửi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn).

PV

Các tin bài khác