Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2023 - 2028

25/05/2023
(VBSP News) Chiều ngày 24/5, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có ông Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, cùng 133 cán bộ viên chức, người lao động trong hệ thống.
203152Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kon Tum khóa VII ra mắt nhận nhiệm vụ

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kon Tum khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt nhận nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, hoạt động của Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kon Tum đã bám sát nhiệm vụ chính trị của chi nhánh, của ngành, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chi bộ; đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động; làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; luôn quan tâm, giúp đỡ, động viên viên chức, người lao động của đơn vị. Đồng thời, tham gia tích cực vào việc xây dựng các quy chế điều hành, quy chế dân chủ tại đơn vị; phối hợp với các bộ phận chuyên môn kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh tiến hành phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng; qua đó, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành và đơn vị.
Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH trích từ các nguồn quỹ ủng hộ và vận động đoàn viên, người lao động trong đơn vị đóng góp được hơn 1,45 tỷ đồng ủng hộ cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum theo hướng ổn định, bền vững, đảm bảo thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước; hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Hoạt động của Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với bộ phận chuyên môn chỉ đạo đồng cấp, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động tiếp tục vượt khó, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH có bản lĩnh chín trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và tác phong làm việc văn minh, hiện đại. Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong đơn vị, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua; vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Chi nhánh tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội…
Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Kon Tum khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí; bầu 2 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn NHCSXH Việt Nam.

Thùy Hương

Các tin bài khác