Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028

23/05/2023
(VBSP News) Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hải Dương vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã tới dự và chỉ đạo Đại hội
IMG_0452

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn NHCSXH, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hải Dương đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, từng bước ổn định, phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức công đoàn, tạo được sự tín nhiệm của đoàn viên công đoàn, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hải Dương hiện có 168 đoàn viên, trong đó số lao động nữ là 91 người. Đoàn viên cơ sở NHCSXH tỉnh Hải Dương là những cán bộ có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tích cực đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Các cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực thực thi nhiệm vụ chính trị của NHCSXH trong việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi tới các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

Trong thời gian qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hải Dương đã phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên, Quy chế văn hóa, giao tiếp, ứng xử của CBĐVNLĐ. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, thể hiện vai trò và trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, CBĐVNLĐ đã đóng góp vào Quỹ xã hội Công đoàn, Quỹ tình nghĩa NHCSXH và ủng hộ các các cuộc vận động từ thiện nhân đạo với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

IMG_0525

Các đại biểu dự Đại hội chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028

Mục tiêu của Đại hội VII Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đổi mới sáng tạo nội dung, phương pháp hoạt động của tổ chức công đoàn thích ứng với tình hình mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất, kỹ năng hoạt động; các hoạt động luôn hướng về cơ sở, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đẩy mạnh chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động; lấy người lao động làm đối tượng vận động và không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBĐVNLĐ; xây dựng đội ngũ CBĐVNLĐ NHCSXH có phẩm chất, trình độ cao, góp phần vào sự phát triển và hiện đại hóa ngành Ngân hàng trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số. Phấn đấu hàng năm 90% Công đoàn Bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, 90% lao động nữ trở lên đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” cấp cơ sở. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động; Tiếp tục động viên đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, góp phần thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tổng Giám đốc yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ tới phối hợp tốt với chuyên môn đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế để Công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn tại đơn vị nhằm góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn NHCSXH lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hùng Vũ

Các tin bài khác