Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII (PTQ - 20.5.2023)