Cao Bằng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

20/05/2023
(VBSP News) Sáng ngày 20/5, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham gia của 117 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho 158 đoàn viên sinh hoạt ở 10 Công đoàn bộ phận. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Tú - Ủy viên BTV Đảng ủy NHCSXH TW, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; đại diện Ban lãnh đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng.
IMG_0679

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo của các cấp Công đoàn, nhất là sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn NHCSXH, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, từng bước ổn định, phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức công đoàn, tạo được sự tín nhiệm của đoàn viên công đoàn, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động. Công đoàn phối hợp với chính quyền, tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn đến 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động trong chi nhánh, trong nhiệm kỳ được 213 lần với 3.239 lượt người tham gia. 

Đặc biệt là tuyên truyền, triển khai nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2026. Tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi nhánh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP với chủ đề “Chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng đoàn kết, kỷ cương, chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ”. 

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đã nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao thông qua các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động; đồng thời chủ động tổ chức đăng ký thi đua và phát động thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Cán bộ NHCSXH đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi”; “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”; “Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí”; “Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn” hằng năm,… Phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư; Phong trào thi đua “Cán bộ, đoàn viên, người lao động NHCSXH giỏi chuyên môn, lao động an toàn”; Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”…

Công tác chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, người lao động được Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh quan tâm. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Chương trình Tết sum vầy, 799 lượt người được tặng quà với số tiền 893 triệu đồng; thăm hỏi tặng quà nguyên cán bộ NHCSXH đã nghỉ hưu cho 88 lượt người, số tiền 88 triệu đồng; tặng quà cán bộ hưu trí nhân dịp kỷ niệm 20 năm NHCSXH với số tiền 19 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi kịp thời khi đoàn viên gặp khó khăn đột xuất, ốm đau, hiếu hỷ… cho 356 lượt người, số tiền hỗ trợ 102 triệu đồng; tặng quà nhân dịp ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 cho 40 lượt thân nhân cán bộ, đoàn viên, người lao động, số tiền 40 triệu đồng…

Không chỉ tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh còn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, đoàn viên, người lao động. Bên cạnh công tác chuyên môn, Công đoàn cơ sở đã đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.

Với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đã góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng đạt 3.451,4 tỷ đồng, tăng 1.143,8 tỷ đồng so năm 2017 (tăng 49,57%). Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.439,96 tỷ đồng, tăng 1.138,8 tỷ đồng so năm 2017 (tăng 49,5%). Doanh số cho vay 4.500,7 tỷ đồng, doanh số thu nợ 3.361,9 tỷ đồng, có 99.151 lượt khách hàng vay vốn. 

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, tác phong làm việc văn minh hiện đại, góp phần quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn hiệu quả, bền vững. Đổi mới sáng tạo nội dung, phương pháp hoạt động của CĐCS, nâng cao vai trò và phát huy sức mạnh của tổ chức công đoàn. Phấn đấu 90% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” hằng năm. 90% trở lên nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” hằng năm. Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính Công đoàn hằng năm.

Trên tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 09 đồng chí.

CTV

Các tin bài khác