Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

20/05/2023
(VBSP News) Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; đồng chí Trần Văn Tiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hồ Chí Minh, cùng với sự tham dự của 150 đại biểu của 16 Công đoàn bộ phận trực thuộc.
Picture1

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá những kết quả đã được, chỉ ra những hạn chế yếu kém, từ đó rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2023, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 phù hợp với thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trộ trực tiếp của Ban Giám đốc chi nhánh, cùng với sự nỗ lực của toàn thể đoàn viên công đoàn, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Với  13 chương trình tín dụng chính sách, chi nhánh NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đoàn viên Công đoàn đã đóng vai trò nòng cốt trong việc  thực  hiện  hoàn  thành  tốt  các  chỉ  tiêu    bản,  nhiệm  vụ  công  tác  chuyên môn của NHCSXH và Thành phố Hồ Chí Minh giao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được đảm bảo. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực thi các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn.

Cơ chế dân chủ tại cơ sở được đảm bảo. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, bảo vệ quyền và ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Bùi Quang Vinh  biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và toàn thể đoàn viên, người lao động; sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn cơ sở, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của chi nhánh NHCSXH TP Hồ Chí Minh nói riêng cũng như NHCSXH nói chung.

Tại Đại hội, Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hồ Chí Minh Trần Văn Tiên đề nghị trên cơ sở đánh giá những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, viên chức và người lao động trong toàn chi nhánh.

Đại hội đã diển ra và kết thúc thành công rực rỡ, nhất trí bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn NHCSXH lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

CTV

Các tin bài khác