Đại hội Công đoàn cơ sở Hội sở chính NHCSXH nhiệm kỳ 2023 - 2028

17/05/2023
(VBSP News) Trong 02 ngày 16 - 17/5/2023 tại Hà Nội, Công đoàn cơ sở Hội sở chính NHCSXH tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc tới dự và chỉ đạo Đại hội.
1a

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở Hội sở chính đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Phát huy vai trò là cơ quan đầu não, quản lý và điều hành hoạt động chung nên hoạt động của Công đoàn cơ sở Hội sở chính luôn gắn với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của toàn hệ thống.

3a

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Công đoàn cơ sở Hội sở chính hiện có 16 Tổ công đoàn trực thuộc, với 229 đoàn viên. Đội ngũ đoàn viên Công đoàn có trình độ chính trị, chuyên môn cao, 100% đoàn viên và người lao động đều có việc làm ổn định, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo đúng quy định. Toàn thể cán bộ và người lao động có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, tâm huyết với nghề nghiệp và yên tâm công tác.
Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tiếp tục được đổi mới, đa dạng hoá, hướng về cơ sở. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng rãi, thu hút, khơi dậy động lực của đoàn viên, người lao động, góp phần tăng năng suất lao động. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ cũng được đẩy mạnh. Công tác tài chính công đoàn được quản lý chặt chẽ. Công đoàn cơ sở đã làm tốt vai trò cầu nối giữa tổ chức Đảng, chuyên môn với cán bộ, đoàn viên người lao động, vận động CBĐVNLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

2a

Đại biểu dự Đại hội

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, thể hiện vai trò và trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn cơ sở Hội sở chính đã tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, ủng hộ thiên tai, hỗ trợ phòng chống COVID-19 và các hoạt động xã hội từ thiện khác do Công đoàn NHCSXH và địa phương phát động với tổng số tiền ủng hộ gần 3,9 tỷ đồng.
Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TƯ ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, với khẩu hiệu hành động “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển, vì lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động, vì sự phát triển An toàn - Hiệu quả - Bền vững của NHCSXH”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Hội sở chính phấn đấu xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, hằng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu hằng năm có 90% đoàn viên công đoàn được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, 90% đoàn viên công đoàn được công nhận đoàn viên công đoàn xuất sắc, 85% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động; Tiếp tục động viên đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở Hội sở chính đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn vừa qua.

3

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Hội sở chính tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tăng cường các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng đoàn viên, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng, tác phong làm việc, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về đoàn viên vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn cơ sở Hội sở chính là cầu nối giữa cấp Ủy, chính quyền với cán bộ đoàn viên và người lao động. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, gắn mục tiêu của các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đáp ứng được vấn đề lớn đang đặt ra nhằm góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

4

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở Hội sở chính nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 11 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn NHCSXH nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PV

Các tin bài khác