Bình Dương tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

23/05/2023
(VBSP News) Sáng ngày 21/5, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham gia của 113 đoàn viên sinh hoạt ở 09 Công đoàn bộ phận. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy NHCSXH TW Nguyễn Minh Phương.

1

Các đại biểu dự Đại hội chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo của các cấp Công đoàn, nhất là sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn NHCSXH, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Dương đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, từng bước ổn định, phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức công đoàn, tạo được sự tín nhiệm của đoàn viên công đoàn, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là tuyên truyền, triển khai nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2026. Tuyên truyền vận động cán bộ và người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi nhánh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP với chủ đề “Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Dương đoàn kết, kỷ cương, chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ”.

Clip Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đã góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến 30/04/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Dương đạt 4321,8 tỷ đồng, tăng 2.033tỷ đồng so năm 2018. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 4100,3 tỷ đồng, tăng 1.830,8 tỷ đồng so năm 2018..

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, tác phong làm việc văn minh hiện đại, góp phần quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn hiệu quả, bền vững. Đổi mới sáng tạo nội dung, phương pháp hoạt động của CĐCS, nâng cao vai trò và phát huy sức mạnh của tổ chức công đoàn. Phấn đấu 90% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” hằng năm. 90% trở lên nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” hằng năm. Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính Công đoàn hằng năm.

Trên tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí.

Tiến Đoàn

Các tin bài khác