Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh thành công tốt đẹp

25/05/2023
(VBSP News) Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Ha Tinh

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn NHCSXH Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo báo cáo tại Đại hội, đến nay Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh có tổng số đoàn viên công đoàn là 214 người. Đoàn viên công đoàn nữ là 104 người, đoàn viên công đoàn nam là 110  người… Đội ngũ đoàn viên công đoàn có trình độ chính trị, chuyên môn cao, các đoàn viên là viên chức, lao động đã được qua đào tạo và có ý thức chính trị tốt. Trong nhiệm kỳ qua, 100% cán bộ, viên chức, lao động đều có việc làm ổn định, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo đúng quy định. Được quan tâm trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công việc. Toàn thể cán bộ, người lao động có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, tâm huyết với nghề nghiệp và yên tâm công tác.
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp với chuyên môn triển khai, quán triệt đầy đủ các văn kiện của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ các quỹ, như: Quỹ An sinh xã hội, tích cực hưởng ứng chương trình Cặp lá yêu thương, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, ủng hộ thiên tai và các hoạt động xã hội từ thiện khác.
Bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của đất nước, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn NHVN và Công đoàn NHCSXH, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ những người lao động mới, có lòng yêu nước, có đạo đức tốt, có kỷ luật, đổi mới tư duy trong quản lý, tích cực nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ, gắn bó với cơ quan, đơn vị, từ đó tạo không khí đoàn kết, lao động với hiệu quả và chất lượng cao. Trong công tác tuyên truyền giáo dục. Đặc biệt, tích cực triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên lao động cũng như vận động đoàn viên lao động nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, các quy chế nội quy lao động, văn hóa NHCSXH như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả, có chiều sâu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức tác phong Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05/CT-0TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 04/NQ-TW gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống, đặc biệt là chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, Công đoàn NHCSXH Hà Tĩnh thương xuyên tổ chức cho các đoàn viên nghiên cứu chính sách, chế độ có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người đạo động. Tổ chức phát động và thực hiện các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn. Kịp thời thăm hỏi, trợ cấp, động viên đoàn viên khi bản thân hoặc thân nhân đau ốm, gia đình có việc hiếu hoặc rủi ro, khó khăn; ĐVLĐ là thương binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ…
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với chuyên môn phát động các đợt thi đua nhân các ngày lễ lớn. Duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao trong cán bộ viên chức và người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn; phong trào đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng, phong trào thi đua thực hiện dư nợ thực tế sát với chỉ tiêu kế hoạch; phong trào thi đua xử lý nợ đến hạn, quá hạn; phong trào thi đua thu hồi nợ, lãi tồn đọng; phong trào thi đua củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, phong trào 2 giỏi trong nữ CBCNV… Thông qua các phong trào thi đua đã động viên, khuyến khích các tập thể, cán bộ đoàn viên tích cực phát huy tinh thần lao động sáng tạo, bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm uỷ thác, tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương để triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, cũng cố nâng cao chất lượng các mặt hoạt động… Các phong trào thi đua đã thu hút được 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các đoàn viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tổ công đoàn cũng như các cán bộ, đoàn viên góp phần tích cực trong thực hiện công tác chuyên môn
Qua đó cho thấy Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về đoàn viên vì quyền lợi của đoàn viên, cán bộ viên chức và người lao động. Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh được khẳng định là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ viên chức và người lao động. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng cùng với chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nâng tổng dư nợ đến 30/4/2023 đạt 6.185 tỷ đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ 2.094 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng năm 8,04%.
Với khẩu hiệu hành động: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển An toàn - Hiệu quả - Bền vững của NHCSXH”, Đại hội đã đặt ra mục tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ xây dựng Công đoàn cơ sở NHCSXH Hà Tĩnh đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc; Hằng năm có 85% Công đoàn bộ phận đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc, không có Công đoàn bộ phận trung bình, yếu kém. Phấn đấu có trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, trong đó có 15-18 đoàn viên đạt chiến sỹ thi đua các cấp. Hàng năm có trên 90% lao động nữ đạt danh hiệu 2 giỏi “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”, Đoàn viên tham gia ủng hộ hoạt động xã hội từ thiện do Công đoàn các cấp phát động. Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế tín dụng chính sách, 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Phấn đấu nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH chiếm từ 15% - 20% dư nợ tăng trưởng hàng năm trên địa bàn. Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 8% - 10%. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Công đoàn cơ sở trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện.
Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hương Giang

Các tin bài khác