Đại hội chi bộ cơ quan Đảng ủy, Văn phòng và cơ quan Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2015

10/04/2013
(VBSP News) Chào mừng Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập NHCSXH và thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trong 2 ngày 06 và 07/4/2013, chi bộ cơ quan Đảng ủy, Văn phòng và cơ quan Công đoàn NHCSXH đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2015.

 

600

Dự Đại hội tại các chi bộ có đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc NHCSXH; đại diện thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương, các Phó Tổng giám đốc và các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Sở giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.

VP

Đồng chí Dương Quyết Thắng phát biểu tại Đại hội chi bộ Văn phòng

Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2013, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013- 2015 của các chi bộ đều phân tích và chỉ ra nguyên nhân, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và đề ra các giải pháp để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Trên cơ sở đó, xây dựng Đảng bộ NHCSXH trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo.

Tham dự Đại hội các đại biểu đã thảo luận và đề ra mục tiêu chung trong nhiệm kỳ tới là: Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, mục tiêu, định hướng của ngành, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy trong công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát; tập trung xây dựng nguồn nhân lực có kỹ năng, thành thạo nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của NHCSXH; phổ biến quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đảng viên tích cực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; quan tâm bồi dưỡng cán bộ có năng lực và phẩm chất chính trị vững vàng tạo nguồn cán bộ có chất lượng bổ sung cho Đảng; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khuyến khích cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động phong trào, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2013 - 2015 tiếp tục xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh.

db

Đại hội chi bộ cơ quan Đảng ủy thành công tốt đẹp

IMG_7316

Các đại biểu chúc mừng Đại hội lần thứ VI chi bộ Văn phòng

cd

Thành công Đại hội lần thứ V của chi bộ cơ quan Công đoàn đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động của Công đoàn NHCSXH

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2013 - 2015. Đại hội cũng đã thống nhất bầu ra Bí thư, Phó Bí thư từng chi bộ nhiệm kỳ mới. Đây là những đồng chí có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trần Giáp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác