Phát biểu của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013 - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

23/01/2013
(VBSP News) Ngày 21/1/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.
600111

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là Đảng bộ gồm đảng bộ của các Tập đoàn, Tổng Công ty và Ngân hàng thương mại Nhà nước, đây là những Doanh nghiệp Nhà nước lớn hàng đầu có vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Năm 2012, trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước có nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy Đảng đó tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các chức năng, giải pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước, như đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn giá, giảm lãi suất, góp phần tích cực kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

Qua báo cáo của các đồng chí, tôi rất vui mừng thấy các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất, kinh doanh của đa số doanh nghiệp trong Khối vẫn đạt nhiều kết quả tốt về: tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động. Một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam… Một số công trình, dự án trọng điểm của các đơn vị trong Đảng bộ Khối đảm nhận đó hoàn thành và đưa vào vận hành như: Công trình Thủy điện Sơn La về đích trước 3 năm; Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê về đích trước 2 tháng; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự chế tạo, xây lắp và đưa vào vận hành giàn khoan tự nâng 90m nước đầu tiên của Việt Nam…

Các Tập đoàn, Tổng Công ty, các Ngân hàng thương mại Nhà nước trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song đã có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Cụ thể là: đóng góp khoảng gần 30% vào tăng trưởng GDP cả nước; nộp ngân sách Nhà nước chiếm gần 40%, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động… Đây là sự cố gắng, nỗ lực cao của các đơn vị vừa qua.

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Nhiều đơn vị đó tích cực triển khai thực hiện, đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, sản xuất kinh doanh.

Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy Đảng chỉ đạo sát sao đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác vận động quần chúng được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên được củng cố. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên được chú trọng, năm 2012 kết nạp được 5.178 đảng viên, trong đó ở độ tuổi thanh niên chiếm 68,60%.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đó đạt được trong năm 2012.

600112

Toàn cảnh Hội nghị

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận lại trong thời gian qua, các đồng chí còn những hạn chế, yếu kém như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức đảng và cán bộ đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên lỏng lẻo nên chưa ngăn chặn kịp thời những sai phạm, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực gây thất thoát tài sản Nhà nước ở một số đơn vị trong Khối, trong đó có một số trường hợp cán bộ lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Công ty bị truy tố trước pháp luật, gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng lớn đến uy tín của doanh nghiệp Nhà nước; việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số đơn vị chưa được coi trọng. Công tác tham mưu, đề xuất của Đảng ủy Khối với Đảng và Nhà nước về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chưa được nhiều.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị - sản xuất kinh doanh năm qua, nhiều doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng thấp, vẫn còn một số doanh nghiệp tăng trưởng thấp hơn so với năm 2011. Chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Tổng Công ty, ngân hàng trong Khối nhìn chung chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đầu tư của Nhà nước; kinh doanh thua lỗ, quản lý kém, làm thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước. Việc triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp còn lúng túng. Đây là bài học, là vấn đề chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rừ những nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

Năm 2013 là năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, dự báo kinh tế thế giới tuy có phục hồi nhưng còn chậm, kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn thách thức như: Hàng tồn kho vẫn ở mức cao, nợ xấu ngân hàng lớn, lãi suất tín dụng vẫn cao so với khả năng sinh lợi của doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, càng đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2013 và Đại hội XI đó đề ra, trong đó các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương có vị trí, vai trò to lớn.

Tôi cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013 của Đảng ủy Khối đó nêu ra trong báo cáo. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Như các đồng chí đó biết, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có chức năng rất quan trọng là lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các đảng bộ trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ; xây dựng doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội và đảng bộ trong sạch vững mạnh. Có nhiệm vụ lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị để các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh và lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận.

Vì vậy trong thời gian tới các đồng chí cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để có kế hoạch, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Khối, giữ vững vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết khắc phục cho được những hạn chế, khuyết điểm xảy ra trong thời gian qua. Thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ quản trị và sản xuất, kinh doanh, phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tương xứng với tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đầu tư của Nhà nước để khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế. Góp phần tích cực cùng cả nước hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 3 mục tiêu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị xã hội. Tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, không để đảng viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đặc biệt là không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực như vừa qua, nhằm khôi phục hình ảnh tốt và niềm tin của xã hội đối với doanh nghiệp Nhà nước. Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; có biện pháp kịp thời để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đó được chỉ ra sau kiểm điểm. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm.

3. Tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy của đảng bộ trong doanh nghiệp, ngân hàng phù hợp với mô hình doanh nghiệp, ngân hàng sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc lại doanh nghiệp để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, ngân hàng.

4. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, nhất là quản trị tài chính doanh nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo công tác cán bộ, xây dựng và rà soát đội ngũ cán bộ quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ; khách quan, dân chủ trong đánh giá cán bộ; chủ động đào tạo, lựa chọn và bố trí cán bộ quản lý phự hợp với mục tiêu dài hạn, xây dựng lực lượng cán bộ kế cận, tránh tình trạng hụt hẫng về cán bộ như thời gian vừa qua tại một số doanh nghiệp.

5. Về một số kiến nghị, đề xuất của các đồng chí, tôi xin ghi nhận, đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp cùng các cơ quan chức năng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cac cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

600-113

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ sung vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

(Trong ảnh: Đồng chí Dương Quyết Thắng (ngoài cùng bên trái) - Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH được bổ sung vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối)

 

Thưa các đồng chí,

Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra, xứng đáng với vị trí, vai trò là lực lượng chủ đạo, nòng cốt của nền kinh tế.

Nhân dịp xuân mới 2013, Tôi xin chúc các đồng chí và gia đình một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn.

Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác