Chi bộ Khối Kiểm soát tổ chức kết nạp Đảng viên mới

13/12/2012
(VBSP) Chiều 24/8, Chi bộ Khối Kiểm soát thuộc Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thái Hải.

Đồng chí Nguyễn Đức Vui (bên trái) trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thái Hải

Đồng chí Nguyễn Đức Vui (bên trái) trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thái Hải
 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Vui - Bí thư Chi bộ Khối Kiểm soát thừa ủy quyền của Đảng ủy NHCSXH Trung ương đọc Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thái Hải, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên giúp đỡ đảng viên dự bị. Đồng chí cũng căn dặn đảng viên mới cần cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đảng viên mới đã tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

 Đồng chí Nguyễn Thái Hải tuyên thệ

Đồng chí Nguyễn Thái Hải tuyên thệ

Các đại biểu chúc mừng

Các đại biểu chúc mừng

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác