NHCSXH kết nạp đảng viên mới

13/12/2012
(VBSP) Chiều 25/4/2012, chi bộ Ban Kế toán và Quản lý tài chính NHCSXH tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Vân Anh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương, đại diện Chi bộ các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT, Sở giao dịch và Công đoàn NHCSXH.

 Quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Vân Anh tuyên thệ

Quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Vân Anh tuyên thệ
 

Thấm nhuần mục đích và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Trải qua một thời gian dài rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Vân Anh đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với những cố gắng của mình, quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Vân Anh xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành người chiến sĩ Cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Ước (bên phải) - Bí thư Chi bộ Ban kế toán và Quản lý tài chính trao Quyết định cho đảng viên mới Nguyễn Thị Vân Anh

Đồng chí Nguyễn Văn Ước (bên phải) - Bí thư Chi bộ Ban kế toán và Quản lý tài chính trao Quyết định

cho đảng viên mới Nguyễn Thị Vân Anh

Các đại biểu chúc mừng

Các đại biểu chúc mừng
 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác