Đảng bộ NHCSXH Trung ương đưa Nghị quyết XI của Đảng vào cuộc sống

12/12/2012

Đi đôi với việc phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới công tác XĐGN và tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Những năm qua, chúng ta đã huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác để phát triển kinh tế, tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong nỗ lực chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của NHCSXH, bởi đây là công cụ trực tiếp của Chính phủ thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi giúp người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thành công đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm sâu sát của Đảng bộ NHCSXH Trung ương. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2011, tình hình kinh tế - xã hội nước ta có nhiều khó khăn, thách thức, giá các mặt hàng trên thị trường tăng cao,… ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của nhân dân, đặc biệt là đối với các hộ dân nghèo. Trước thực trạng đó, Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã bám sát Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Nghị quyết của HĐQT NHCSXH, chủ động khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn vốn để đáp ứng đủ nhu cầu giải ngân chương trình tín dụng HSSV, cho vay hộ nghèo về nhà ở và các chương trình khác mà NHCSXH đang triển khai thực hiện, đưa tổng dư nợ đến nay đạt gần 98.000 tỷ đồng, trong đó tăng trưởng tín dụng chủ yếu tập trung vào cho vay hộ nghèo, HSSV, NS&VSMTNT…

Xác định được mỗi cán bộ đảng viên là nòng cốt trong các hoạt động của NHCSXH, nếu làm tốt công tác xây dựng Đảng sẽ là tiền đề để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, Đảng bộ NHCSXH Trung ương luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên mới. Tập trung xây dựng các chi bộ tại Hội sở chính đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, nêu cao tính tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực có thể xảy ra…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được quan tâm, góp phần quan trọng tạo sự ổn định, thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ NHCSXH Trung ương. Bên cạnh đó, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị. Công tác tổ chức, cán bộ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là chăm lo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng.

Nhiệm vụ giúp dân nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã xây dựng chương trình hành động để kịp thời đưa Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ vào cuộc sống gắn liền với nhiệm vụ chính trị mà NHCSXH đang triển khai thực hiện, để từ đó có những bước đi vững chắc góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác