Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015

12/12/2012
(VBSP) Trong hai ngày 06 và 07-8, NHCSXH đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tới dự có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Trần Văn Tuấn; Phó Chủ tịch Hội LHPNVN H’Ngăm NiêKĐăm; Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân, cùng nhiều vị khách quý thuộc các Ban, ngành, các NHTM nhà nước có trụ sở chính đóng trên địa bàn TP. Hà Nội và 101 đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ, Đảng bộ về dự Đại hội.

 

Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, đi đôi với việc phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới vấn đề XĐGN, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, GQVL. Công tác XĐGN tiếp tục được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, tập trung nhiều nguồn lực. Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chính vì vậy, hoạt động của NHCSXH ngày càng lớn mạnh và thu được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Báo cáo nhiệm kỳ qua đã được Ban chấp hành Đảng bộ trình bày trước Đại hội

Đến hết tháng 6-2010 tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 83.348 tỷ đồng, trong đó một số chương trình có dư nợ lớn như cho vay hộ nghèo đạt 34.831 tỷ đồng, HSSV 23.746 tỷ đồng, GQVL 4.189 tỷ đồng và cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 là 1.194 tỷ đồng. Vốn NHCSXH đã giúp cho gần 900 ngàn lượt hộ được vay vốn thoát nghèo, 1,7 triệu HSSV vay vốn học tập, tạo và thu hút được 700 ngàn lao động có việc làm, 40 ngàn lượt lao động đi xuất khẩu tại các nước, trong gần hai năm 2009 và 2010 triển khai cho vay xây dựng được 131 ngàn căn nhà cho hộ nghèo… Đạt được những kết quả đáng tự hào đó chính là nhờ Đảng ủy NHCSXH Trung ương ngay từ đầu nhiệm kỳ 2006 - 2010 đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công tác Đảng theo đúng phương châm, phương hướng hoạt động, bám sát kế hoạch được xây dựng hàng năm để đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng tời kỳ. Thường xuyên quan tâm chú trọng giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức Cách mạng của người đảng viên, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với giáo dục đạo đức nghề nghiệp, chỉ đạo quán triệt kịp thời, nghiêm túc và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, kết luận của Trung ương đến cán bộ, đảng viên thông qua nhiều hình thức như tổ chức nghiên cứu, quán triệt tập trung hoặc sao gửi tài liệu để các Chi, Đảng bộ nghiên cứu. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thông suốt về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm góp phần nâng cao tư tưởng, đạo đức Cách mạng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, tồn tại của nhiệm kỳ qua như hoạt động của Ban chấp hành và các Ban tham mưu của Đảng bộ đôi khi còn bị động, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số Chi bộ còn lúng tứng, thiếu cụ thể và chưa sâu sát, chưa thực sự mang lại chất lượng, sinh hoạt Chi bộ còn mang tính hình thức, công tác tự kiểm tra, giám sát chưa đạt chất lượng cao…

Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai các chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Nhiệm kỳ 2010 - 2015 toàn hệ thống NHCSXH quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn tăng trưởng với phát triển bền vững, trong đó tập trung huy động nguồn vốn và đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được Chính phủ giao năm 2010 là 25%, từ năm 2011 đến 2015 mỗi năm tăng trưởng tín dụng từ 16% đến 20%, trong đó tập trung các chương trình tín dụng trọng tâm như cho vay hộ nghèo, HSSV, GQVL, cho vay xóa nhà tạm và các chương trình tín dụng trọng tâm khác góp phần tích cực vào sự nghiệp XĐGN và đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu với Đại hội, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Trần Văn Tuấn biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh đến nội dung cho nhiệm kỳ tới: Đảng bộ cần chú trọng đến công tác tăng trưởng và quản lý tốt nguồn vốn chính sách, đi đôi với việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước nhằm bảo toàn nguồn vốn chính sách một cách hiệu quả, đến đúng đối tượng thụ hưởng; chú trọng đến công tác phát triển Đảng, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nguồn…

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Trần Văn Tuấn phát biểu

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Trần Văn Tuấn phát biểu

Một số Báo cáo tham luận của các Chi bộ và tổ chức Đoàn TN, Công đoàn NHCSXH đã được trình bày tại Đại hội.

Một số tham luận đã được trình bày trước Đại hội

Một số tham luận đã được trình bày trước Đại hội
 

Tại Đại hội, Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2006 - 2010.

Đồng chí Trần Văn Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chúc mừng

Đồng chí Trần Văn Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chúc mừng

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015
 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác