Hoạt động có hiệu quả của Đoàn Thanh niên NHCSXH Trung ương dưới sự lãnh đạo của Đảng

11/12/2012
(VBSP) Đoàn Thanh niên (TN) luôn tự hào là cánh tay phải của Đảng, là “đội hậu bị tin cậy”, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hoạt động của Đoàn TN NHCSXH Trung ương đã thực sự có hiệu quả, gắn kết các đoàn viên, đóng góp thiết thực cho công tác chuyên môn, khẳng định được vai trò của tổ chức đoàn, phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, mũi nhọn và luôn đi đầu trong mọi công tác.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng mục tiêu, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo tích cực việc thực hiện các hoạt động theo chiến lược phát triển của NHCSXH trong phạm vi cả nước, nâng cao hiệu quả hoạt động trên mọi mặt từ công tác chuyên môn nghiệp vụ đến phát triển và đẩy mạnh các hoạt động phong trào, hoạt động đoàn thể.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ, hoạt động của Đoàn TN NHCSXH Trung ương đã có nhiều chuyển biến, mở rộng cả về chiều sâu và chiều rộng, Ban chấp hành Đoàn TN đã tích cực chủ động tổ chức và chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Trong đó thường xuyên chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên các đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn, phát động tới toàn thể đoàn viên thanh niên tích cực xung phong đi công tác hỗ trợ chuyên môn tại cơ sở, đặc biệt là các chi nhánh có huyện nghèo và những vùng khó khăn, tích cực phát động các phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm tiếp tục đưa nội dung cuộc vận động vào trong thực tiễn cuộc sống và trong lao động của đoàn viên, biến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một phong trào, chương trình hành động mang tính liên tục và lâu dài. Bên cạnh đó, Đoàn TN NHCSXH Trung ương cũng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như các hoạt động về nguồn, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, phát động đoàn viên tham gia ủng hộ vì người nghèo, thường xuyên thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng, tuyên truyền, vận động các đoàn viên thanh niên hiến máu nhân đạo, thành lập đội văn nghệ xung kích tham gia biểu diễn chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc… với những nỗ lực đó cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Đoàn TN NHCSXH Trung ương từ một Đoàn cơ sở trung bình đã vươn lên thành Đoàn cơ sở xuất sắc trong Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong thời gian tới, Đoàn TN NHCSXH Trung ương sẽ phấn đấu và nỗ lực hết mình để tổ chức các hoạt động ngày càng có hiệu quả, góp phần thiết thực cùng Đảng bộ xây dựng NHCSXH ổn định, vững mạnh và phát triển, đóng góp vào thành công của NHCSXH trong công cuộc XĐGN đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao.

Nguyên Giáp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác