Có một Chi bộ Đảng trên lĩnh vực công nghệ thông tin của Ngân hàng Chính sách xã hội

11/12/2012
(VBSP) Đồng chí Hoàng Minh Tế, Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin (TT CNTT) cho biết: Những năm qua nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Tổng giám đốc, Chi bộ TT CNTT vừa được nâng cấp thành Chi bộ cơ sở, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động ngân hàng góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ có hiệu quả cho công việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên mọi miền của đất nước.

  

Tính đến nay, Chi bộ cơ sở TT CNTT có 11 đảng viên (bao gồm 10 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị) với tuổi đời bình quân là 34. Đây là một trong số chi bộ Đảng được thành lập đầu tiên cũng như được nâng cấp thành Chi bộ cơ sở sớm nhất trực thuộc Đảng ủy NHCSXH Trung ương. Khách quan mà nói, từ thời điểm thành lập - tháng 4-2007 đến nay - mọi hoạt động của chi bộ đã gắn kết giữa công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên lĩnh vực tin học hóa, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng. Kết quả đáng được ghi nhận nhất là khí thế thi đua lao động sáng tạo của hầu hết cán bộ, đảng viên của TT CNTT đã thường xuyên tham gia các chương trình phần mềm theo những nghiệp vụ mới của hệ thống NHCSXH, thực hiện tích cực việc giám sát, kiểm tra xử lý sự cố hệ thống mạng LAN, WAN. Đặc biệt, năm 2009 còn cử nhiều đợt, nhiều kỹ sư tăng cường công tác dài ngày tại 62 huyện nghèo nhất nước từ vùng cao Tây Bắc, Tây Nguyên đến biên giới Việt - Lào xa xôi để tham gia trực tiếp vào những chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững.

Cùng với đó, Chi bộ TT CNTT đã luôn động viên, khuyến khích cán bộ, nhân viên phát huy khả năng trí tuệ, kịp thời ứng dụng các tiến bộ KHCN vào hoạt động đặc thù của NHCSXH, kể cả những vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Chính vì vậy, một số đảng viên, kỹ sư của TT CNTT đã được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện đề tài khoa học cấp ngành "Nghiên cứu tài liệu chuẩn hóa hệ thống mạng LAN, WAN, hệ thống an ninh, an toàn phòng máy chủ". Sau một thời gian triển khai đề tài đã có tác dụng thiết thực trên lĩnh vực tin học hóa, hiện đại hóa hoạt động của hệ thống NHCSXH từ Trung ương đến cơ sở và dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2-9 năm nay.

Riêng đối với dự án "Nâng cấp hiện đại hóa tin học ngân hàng" được phê duyệt từ năm 2007, nhưng trong quá trình triển khai gặp khá nhiều những vướng mắc về cơ chế, chính sách, về thủ tục văn bản, cơ sở pháp lý…, nên Chi bộ cơ sở và Ban Lãnh đạo TT CNTT đã chủ động đề xuất tham mưu với Đảng ủy, HĐQT và Tổng giám đốc NHCSXH tháo gỡ khó khăn. Nhờ vậy, gần đây dự án đã được Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch triển khai. Gói thầu số 1 "Tư vấn hỗ trợ triển khai dự án" cũng được NHCSXH thực hiện xong và đang cùng với nhà thầu tư vấn xây dựng hồ sơ triển khai các gói thầu tiếp theo. Đây là sự đánh giá cao về hiệu quả công tác của tập thể đảng viên, cán bộ TT CNTT thuộc NHCSXH.

Bước vào đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương, tập thể cán bộ, đảng viên TT CNTT phấn đấu học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, rèn luyện phẩm chất Cách mạng theo gương Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực CNTT để phục vụ lâu dài và hiệu quả cho NHCSXH, góp phần đẩy nhanh công cuộc XĐGN, an ninh xã hội của đất nước.

Nguyễn Diệu Minh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác