Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối của Đảng

11/12/2012
(VBSP) Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, cán bộ viên chức và người lao động trong toàn hệ thống NHCSXH đang nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp đổi mới và phát triển toàn diện của ngành. Đáp ứng như cầu hội nhập và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc XĐGN.

 Trong năm qua, tổ chức Công đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở các cấp

Trong năm qua, tổ chức Công đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở các cấp

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển các mặt hoạt động của NHCSXH Việt Nam đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động luôn được tăng cường để đảm bảo cho sự phát triển vững chắc của toàn hệ thống. Tính đến hết tháng 6-2010 tổng số lao động khoảng 8.500 người, đang công tác tại 63 chi nhánh tỉnh, thành phố và hơn 600 Phòng giao dịch cấp huyện trên cả nước. Nét đặc trưng và là niềm tự hào của NHCSXH là có đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và quan tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực đấu tranh tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, có ý thức tự lực tự cường vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực học tập vươn lên tiếp thu khoa học công nghệ của ngân hàng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn NHCSXH đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ văn hóa, chuyên môn cho cán bộ viên chức lao động. Bằng nhiều biện pháp tích cực, Công đoàn các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, chủ động đề ra chương trình kế hoạch tuyên truyền giáo dục cho cán bộ viên chức và người lao động với nhiều hình thức phong phú như tổ chức cho đoàn viên Công đoàn lao động học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ IX… Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở vận động cán bộ viên chức lao động tham gia cuộc thi “Công đoàn 80 năm một chặng đường lịch sử”, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó để mỗi cán bộ đoàn viên Công đoàn tìm hiểu và hiểu biết thêm về truyền trống vẻ vang của Đảng, giai cấp công nhân và dân tộc. Bên cạnh đó, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn chú trọng tạo điều kiện cho người lao động tìm hiểu nắm bắt kịp thời các bộ luật, văn bản pháp quy, tổ chức các lớp tập huấn, giao lưu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác qua đó nâng cao nhận thức chính trị và ý thức chấp hành pháp luật. Một nét đáng lưu ý đó là Công đoàn NHCSXH Việt Nam cùng với chuyên môn phát động nhiều đợt thi đua ngắn ngày, nhằm tạo động lực thi đua sôi nổi trong cán bộ viên chức lao động thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao bước đầu đã được các Công đoàn cơ sở đưa vào chương trình hoạt động hàng năm với quy mô ngày càng phát triển, chất lượng cao, đã tạo ra nhiều ngày hội giao lưu bổ ích cho tập thể người lao động.

Nhiệm kỳ qua, đánh dấu sự lớn mạnh của Công đoàn NHCSXH Việt Nam, bằng những việc làm mới có hiệu quả trong việc tổ chức cho cán bộ viên chức và người lao động  tham gia các đợt học tập, với những nội dung, hình thức, phương pháp đã được tổ chức triển khai và thực hiện. Các cấp Công Đoàn thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của ngành và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tạo ý thức trách nhiệm và chấp hành pháp luật trong mỗi cán bộ viên chức và người lao động.

Từ những kết quả đáng khích lệ trong việc phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và chuyên môn trong việc đào tạo nguồn nhân lực, góp phần xây dựng một tập thể người lao động có đạo đức trong sáng, tinh thông trình độ nghiệp vụ, đủ sức tiếp cận với sự phát triển ngày càng đa dạng các hoạt động của NHCSXH, phấn đấu xây dựng hệ thống Công đoàn NHCSXH vững mạnh, trong sạch về tư tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nguồn: Báo cáo tham luận của chi bộ Văn phòng Công đoàn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác