Một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội

11/12/2012
(VBSP) Nhờ làm nghề viết báo mà tôi đến được nhiều nơi và gặp được nhiều người ở các lĩnh vực công tác, trong đó có đồng chí Bùi Quang Vinh hiện là Bí thư Đảng bộ, Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội. Đã tròn một giáp, qua 12 năm chúng tôi quen nhau từ khi anh làm Giám đốc Ngân hàng phục vụ người nghèo tỉnh Hà Tây, đến nay anh vẫn còn giữ nguyên giáng vẻ thư sinh và tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết với công cuộc XĐGN của đất nước. Biết anh bận rộn với công việc chung, sau lần gặp lại nhau mới đây, tôi tranh thủ “phỏng vấn” luôn:

 Đồng chí Bùi Quang Vinh kiểm tra sử dụng nguồn vốn cho vay hộ nghèo tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Đồng chí Bùi Quang Vinh kiểm tra sử dụng nguồn vốn cho vay hộ nghèo tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

 

“Đề nghị đồng chí cho biết những khó khăn riêng biệt và thuận lợi cơ bản nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội sau hơn 1 năm hợp nhất thành lập?”.

Bỏ qua những thủ tục xã giao, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội Bùi Quang Vinh trả lời ngay:

Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội chúng tôi được thành lập theo Quyết định số 103 ngày 6/3/2004 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội (cũ) và các chi bộ của chi nhánh tỉnh Hà Tây trước đây thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ NHCSXH Trung ương, bao gồm 19 chi bộ và 125 đảng viên.

Trước khi Đảng bộ được hợp nhất, thành lập thì các tổ chức cơ sở Đảng của NHCSXH TP. Hà Nội và Hà Tây đã có những sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ các quận huyện, nhiều chi bộ phải sinh hoạt ghép, vì vậy không phát huy và cũng không thể nào nâng cao được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung của công tác Đảng với nhiệm vụ chuyên môn. Mặt khác, do là tổ chức cơ sở Đảng song trùng lãnh đạo nên hầu hết các ý kiến đóng góp để xây dựng chương trình Nghị quyết cho hoạt động của NHCSXH ở các quận, huyện vừa không đảm bảo chất lượng, vừa sa vào tình trạng hình thức “họp xong để đấy”. Chính sự khó khăn đặc thù, riêng biệt ấy đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên thuộc chi nhánh NHCSXH. Cùng với đó là sau khi 2 chi nhánh NHCSXH của Hà Nội và Hà Tây hợp nhất thì khá nhiều khó khăn cùng phát sinh như cơ sở vật chất, trụ sở làm việc thiếu thốn, hoạt động tín dụng chính sách cũng như trình độ, tác phong làm việc của cán bộ, nhân viên các Phòng giao dịch quận, huyện không đồng đều nhất là tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, người lao động sau khi đơn vị hợp nhất không ổn định… đã làm lực cản không nhỏ đến hoạt động của chi nhánh và Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội.

Khó khăn là vậy nhưng Đảng bộ và chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội chúng tôi đã gặp thuận lợi cơ bản, thẳng thắn mà nói, đây là thuận lợi nhất giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Đấy là việc từ khi Đảng bộ chi nhánh TP. Hà Nội được thành lập trực thuộc Đảng ủy NHCSXH Trung ương và các chi bộ của các Phòng giao dịch quận, huyện cũng trực thuộc Đảng bộ chi nhánh thì đã giúp cho công tác quản lý, phân công nhiệm vụ Đảng ủy được trực tiếp, cụ thể và thường xuyên hơn, việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên cũng đảm bảo toàn diện và chính xác. Đặc biệt, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy NHCSXH Trung ương, công tác Đảng ở chi nhánh Hà Nội đã có bước chuyển biến mới, cụ thể đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm giúp đỡ động viên mọi người kiên định lập trường, yên tâm công tác, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong phục vụ khách hàng. Nhờ vậy, tổng nguồn vốn huy động và quản lý đến nay của toàn chi nhánh đã đạt 3.119 tỷ đồng, tăng 1.298 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng 71% so với năm 2008. Hơn một năm qua, từ khi TP. Hà Nội và tỉnh Hà Tây hợp nhất đã có trên 236 nghìn lượt khách hàng được vay vốn ưu đãi với doanh số đạt 2.500 tỷ đồng. Vốn NHCSXH đã góp phần giảm 28 nghìn hộ nghèo ở Hà Nội, GQVL cho hơn 50 nghìn lao động, giúp cho 67 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập và cho vay hỗ trợ 3.500 hộ nghèo làm nhà ở… Từ hiệu quả của nguồn vốn ưu đãi đó mà Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội đã tiến hành sắp xếp kiện toàn các chi bộ tại các Phòng giao dịch cho phù hợp và chú trọng công tác phát triển Đảng. Năm qua, chi nhánh NHCSXH Hà Nội đã có nhiều quần chúng ưu tú được học tập bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó đã có 12 người được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, đưa con số đảng viên của Đảng bộ lên 136 đồng chí.

Với những kết quả về công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ chuyên môn của Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội từ khi được thành lập trực thuộc Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã cho một số bài học quý giá, điển hình là dù ở bất kỳ lúc nào, ở đâu, Đảng bộ cơ sở cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng và triển khai tốt quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa cấp ủy, Ban Giám đốc và các đoàn thể để thống nhất trong chỉ đạo, tiến hành mọi hoạt động của đơn vị. Không ngừng chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ thống nhất ý chí và hành động, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Cùng với việc thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức Đảng, phát triển và quản lý đảng viên, hơn lúc nào hết, Đảng bộ phải tiến hành đều đặn việc đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt và sử dụng cán bộ… Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình cũng như tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên.

Đinh Hợi Du

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác