Động lực mới cho Đảng bộ NHCSXH Trung ương tiếp tục phát triển

12/12/2012
(VBSP) Đảng bộ NHCSXH Trung ương, năm 2009 được nâng lên trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương - hiện có 15 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với tổng số 267 đảng viên. Là Đảng bộ của một tổ chức kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ II (2006 - 2010), Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã huy động cao nội lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chính sách, nhiệm vụ lớn của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương Khóa II đã đề ra.

 Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các chương trình tín dụng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các chương trình tín dụng

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Như chúng ta đều biết, trên con đường đổi mới, hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm đến vấn đề XĐGN, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Điều đó đã được chứng minh trong những năm qua, nước ta đã có nhiều chính sách, cơ chế huy động các nguồn lực trong cộng đồng hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tìm kiếm việc làm, mở mang ngành nghề, dịch vụ… từng bước cải thiện đời sống cho chính mình. Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương; trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai 18 chương trình, dự án và cấp bách giành cho người nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là các hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn.

Khó khăn, thách thức phía trước còn nhiều nhưng nhìn lại chặng đường ngắn trong nhiệm kỳ 2006 - 2010, các hoạt động của NHCSXH đã có những đóng góp rất đáng ghi nhận đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và sự nghiệp XĐGN nói riêng. Đó là, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị lớn đầu tiên là cung cấp dịch vụ tín dụng cho cộng đồng người nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là tập trung mọi nguồn lực cho 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm ghèo nhanh và bền vững.

Tính đến tháng 6-2010, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 85.377 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 83.348 tỷ đồng, tăng hơn 54,7 tỷ đồng, trong đó, dư nợ 2 chương trình tín dụng hộ nghèo và HSSV chiếm tỷ trọng khá cao (từ 28,5% - 42%). Đồng vốn của NHCSXH đã giúp cho gần 900 nghìn hộ nghèo thoát nghèo, trên 1,8 triệu HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, tạo thêm việc làm mới cho 700 nghìn người trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định, 40 nghìn người được đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, 131 nghìn hộ nghèo có nhà ở mới xóa được nhà tạm, dột nát… Với đà đổi mới, chuyển biến này, Đảng bộ NHCSXH Trung ương tin tưởng rằng, trong tương lai gần, tổng nguồn vốn cũng như dư nợ cho vay trong các lĩnh vực này sẽ giảm mạnh, bởi số lượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng không còn nhiều như trước đây, số hộ tái nghèo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Ở những vùng sâu, xa, cán bộ, đảng viên NHCSXH luôn có mặt kịp thời phục vụ bà con dân nghèo

Ở những vùng sâu, xa, cán bộ, đảng viên NHCSXH luôn có mặt kịp thời phục vụ bà con dân nghèo

Cùng với việc đưa nhanh đồng vốn tín dụng ưu đãi tới tay người thụ hưởng, NHCSXH từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức quản lý kênh tín dụng chính sách phù hợp với thực tiễn, đặc điểm của nước ta. Rõ nhất là, mọi hoạt động của NHCSXH đều có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, giám sát của các cấp chính quyền, hợp tác gắn kết trách nhiệm với các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở. Chính vì vậy, bất kỳ ở đâu, dù là bản làng, miền núi xa xôi, hay biên giới, hải đảo đường xá đi lại khó khăn nhưng có người nghèo và các đối tượng chính sách là ở đó có điểm hoạt động của NHCSXH, hiện toàn hệ thống đã mở được hơn 8.700 điểm giao dịch lưu động, mặc dù chỉ có hơn 8.500 cán bộ viên chức, gần 200 nghìn Tổ TK&VV tất cả đều được vận hành suôn sẻ, giảm tối đa mọi chi phí cho ngân hàng và khách hàng.

Về công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tổ chức nhiều Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương (NQ 4, 5, 6, 7, 8 và 9) khóa X, kết luận số 22-KL/TW của Bộ Chính trị tới tất cả cán bộ, đảng viên. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng. Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh"; Ban chỉ đạo đã xây dựng chương trình phấn đấu của Đảng bộ, chuẩn mực đạo đức để thực hiện, góp thêm động lực đẩy lùi các suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và các tệ nạn xã hội. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trong nhiệm kỳ qua nên nội bộ đoàn kết, thống nhất, luôn tin tưởng vào sự phát triển của toàn hệ thống. Toàn Đảng bộ không có đơn kiện tụng, khiếu nại, đặc biệt là không có một đảng viên nào vi phạm kỷ luật. Từng cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống luôn hiểu sâu sắc xây dựng con người mẫu mực là trọng tâm, bởi đây vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển bền vững. Để kịp thời đáp ứng yêu cầu và sự phát triển của đơn vị chuyên môn, Đảng ủy đã sắp xếp, kiện toàn lại các chi bộ, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các Ban tham mưu đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong mọi tình huống. Để gắn chặt trách nhiệm của cấp ủy với vai trò lãnh đạo chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung, đến nay toàn Đảng bộ đã có 34/35 chi bộ mà Bí thư chi bộ là người đứng đầu đơn vị.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện là mục tiêu xuyên suốt của cả tập thể Đảng bộ NHCSXH Trung ương, được quần chúng ngoài Đảng ngợi ca, học tập. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ 2006 - 2010, Đảng bộ NHCSXH Trung ương được Đảng bộ cấp trên đánh giá đầy đủ, khách quan và được xếp hạng ở thứ bậc cao: Trong 3 năm liên tiếp (2006 - 2008) được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ rất cao từ 84% đến 99%, trong đó, từ 15,5% đến 16,7% đạt đảng viên xuất sắc. Con số này với năm 2009 là đảng viên đủ tư cách là 74% và đảng viên đạt xuất sắc là 17%.

Bên cạnh những thành tích lớn đã đạt được, Đảng bộ NHCSXH Trung ương vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm như tính chủ động của một số đồng chí Bí thư chi bộ còn hạn chế, nguyên nhân do các đồng chí trong Ban chấp hành đều kiêm nhiệm, thời gian còn phụ thuộc vào chuyên môn; sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn mang tính hình thức, nội dung đơn điệu theo một lối mòn, trong sinh hoạt chi bộ ít phát biểu nhất là đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp; công tác tự kiểm tra còn lúng túng, chất lượng chưa cao; việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở một số nơi còn hạn chế, chưa đi vào cụ thể…

Nguyễn Hữu Hạnh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác