Cùng chuyên môn làm tốt vai trò tham mưu cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc

12/12/2012
(VBSP) Chi bộ Văn phòng hiện có 14 đảng viên (trong đó Nam chiếm 71,4%, Nữ chiếm 28,6%) trong tổng số 51 cán bộ, nhân viên của khối Văn phòng. Trong thời gian qua, công tác tổ chức của Văn phòng có một vài thay đổi dẫn tới nhân sự của Chi bộ Văn phòng cũng có thay đổi. Số đảng viên chuyển đi có 05 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí cấp ủy Chi bộ.

 Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng cũng đã quan tâm tới công tác phát triển đảng viên mới

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng cũng đã quan tâm tới công tác phát triển đảng viên mới

Tháng 11-2008, Văn phòng được bổ sung một Lãnh đạo nhưng đến tháng 9-2009 lại được Tổng giám đốc điều động luân chuyển đi công tác địa phương. Những thay đổi về tổ chức của Văn phòng phần nào có ảnh hưởng đến hoạt động của Chi bộ cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cấp trên, của Ban Lãnh đạo NHCSXH, sự phấn đấu nỗ lực của mỗi đảng viên nên các mặt hoạt động của Chi bộ vẫn được duy trì tốt, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy, các văn bản chỉ đạo của các cấp; chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm, Chi bộ Văn phòng đã cùng tập thể Ban lãnh đạo triển khai trên cơ sở phân công, phân nhiệm cho từng cán bộ cấp ủy và Lãnh đạo Văn phòng. Cấp ủy thường xuyên nắm tình hình tư tương, tâm tư nguyện vọng, những đề xuất kiến nghị của cán bộ, đảng viên và quần chúng; quan tâm, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; theo dõi những biểu hiện mới của cán bộ, đảng viên, coi trọng công tác phòng ngừa là chính, đồng thời xử lý nghiêm cá nhân vi phạm. Các đồng chí chi ủy viên tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cấp ủy nơi đảng viên cư trú để thực hiện tốt các quy định chung về đánh giá chất lượng Chi bộ và cán bộ đảng viên.

Trong các cuộc sinh hoạt của đơn vị và Chi bộ đều gắn với việc tổ chức triển khai, quán triệt các Chị thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X; đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tất cả cán bộ, đảng viên tham gia, tạo mọi điều kiện thuận lợi để 100% đảng viên tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết do Đảng ủy cấp trên tổ chức. Các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy chế của ngành và đơn vị được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Văn phòng luôn đoàn kết, sống lành mạnh, không mắc các tệ nạn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Bên cạnh những thành tích lớn nêu trên, trong hoạt động Văn phòng vẫn còn một số hạn chế, việc nắm bắt tư tưởng của quần chúng có lúc chưa kịp thời, công tác sinh hoạt định kỳ có lúc chưa đúng theo lịch do đặc thù công việc của Văn phòng là số đảng viên sinh hoạt đông nhưng lại công tác ở các Tổ, Đội và thường xuyên phải đi công tác địa phương.

Tiếp tục phát huy thành quả đạt được, Chi bộ Văn phòng đã xây dựng chương trình hành động của mình trong nhiệm kỳ tới là luôn luôn quan triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chủ trương của HĐQT và Ban Tổng giám đốc tới từng đảng viên, quần chúng trong Văn phòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010, tạo đà mới cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội III, nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ NHCSXH nêu ra.

Nguồn: Báo cáo tham luận của Chi bộ Văn phòng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác