Đảng bộ NHCSXH Trung ương lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị

12/12/2012
(VBSP) Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy NHCSXH Trung ương, năm 2010 NHCSXH đã tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, HSSV, GQVL, hộ gia đình SXKDVKK và chương trình NS&VSMTNT đạt kết quả tốt. Đặc biệt là tập trung nguồn lực cho 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a. Đó là nội dung trọng tâm về kết quả hoạt động của Đảng bộ NHCSXH Trung ương trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trình bày tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trình bày báo cáo

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng trình bày báo cáo

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

 Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Xiểm - Vụ trưởng Vụ Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Ngô Văn Thảng - Phó Vụ trưởng Vụ cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể đảng viên tại Hội sở chính NHCSXH.

Theo báo cáo, đến hết năm 2010 tổng dư nợ của NHCSXH đạt 89.461 tỷ đồng, tăng 16.801 tỷ đồng so với năm 2009, đạt 92% kế hoạch được giao. Trong đó, tập trung vào một số chương trình tín dụng chủ yếu như cho vay hộ nghèo 36.166 tỷ đồng, HSSV 26.052 tỷ đồng, hộ gia đình SXKDVKK 10.310 tỷ đồng, NS&VSMTNT là 6.957 tỷ đồng và cho vay GQVL là 4.597 tỷ đồng.

Một số tham luận tại Hội nghị cũng đã được các Chi bộ tham gia

Một số tham luận tại Hội nghị cũng đã được các Chi bộ tham gia

Về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong năm qua, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã quán triệt kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ cấp trên, xây dựng và triển khai toàn diện, có trọng điểm chương trình kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh thực hiện các quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên quán triệt và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, coi trọng mối quan hệ công tác giữa tổ chức Đảng với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị và phối hợp tích cực với các cơ quan liên quan trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Quang Dương ghi nhận và biểu dương những thành tích của NHCSXH đã đạt được. Đồng chí cũng nhấn mạnh, bước sang năm 2011, NHCSXH cần tập trung vào một số chương trình trọng điểm như cho vay hộ nghèo, Nghị quyết 30a của Chính phủ, Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo nhà ở, HSSV, GQVL, thực hiện cải cách hành chính triệt để, hiện đại hóa các hoạt động của mình để bắt kịp với xu thế phát triển của thời đại, triển khai đồng bộ hơn nữa công tác Đảng, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ gìn đoàn kết, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, làm tốt công tác quản lý, phân công công tác và bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên về tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt và quan hệ tại nơi cư trú.

Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Quang Dương “NHCSXH cần tập trung vào những chương trình tín dụng trọng điểm”

Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Quang Dương “NHCSXH

cần tập trung vào những chương trình tín dụng trọng điểm”

Phó bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương Lê Ngọc Bảo

Phó bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương Lê Ngọc Bảo tiếp thu ý kiến chỉ đạo

của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

 

Năm 2011, Đảng ủy NHCSXH Trung ương bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai các chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tập trung lãnh đạo đơn vị huy động nguồn vốn để cho vay các chương trình tín dụng, quan tâm đầu tư về nhân lực, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cho 62 huyện nghèo… phấn đấu hoàn thành kế hoạch tài chính, kế hoạch tiền lương, làm cơ sở để thực hiện ổn định đời sống cán bộ, viên chức, người lao động tại các đơn vị trong toàn hệ thống NHCSXH.

Tại Hội nghị, Đảng ủy NHCSXH Trung ương cũng đã công bố các Quyết định trao Huy hiệu Đảng, Bằng khen, Giấy khen cho các đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” năm 2010, có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền.

 

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Bằng khen, Giấy khen cho các Đảng viên, tập thể có thành tích xuất sắc.

Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHCSXH Việt Nam

Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHCSXH Việt Nam Vũ Đức Mỹ (bên phải)

nhận danh hiệu 40 năm tuổi Đảng

Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Hà Thị Hạnh (bên trái) có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Đảng bộ NHCSXH Trung ương và Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng (bên phải) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2006 - 2010) nhận Bằng khen

Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Hà Thị Hạnh (bên trái) có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Đảng bộ NHCSXH Trung ương và Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng (bên phải) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2006 - 2010) nhận Bằng khen

 Đồng chí Hoàng Minh Tế - Phó Tổng giám đốc và đồng chí Nguyễn Mạnh Tú - Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền

Đồng chí Hoàng Minh Tế - Phó Tổng giám đốc và đồng chí Nguyễn Mạnh Tú - Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền

 

 Chi bộ Ban Kế hoạch nguồn vốn, Trung tâm CNTT và Chi bộ Phòng giao dịch TX. Sơn Tây (Hà Nội) cùng 29 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Chi bộ Ban Kế hoạch nguồn vốn, Trung tâm CNTT và Chi bộ Phòng giao dịch TX. Sơn Tây (Hà Nội) cùng 29 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 Đại diện Chi bộ Trung tâm đào tạo, Ban Kế toán và Quản lý tài chính, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Vì (Hà Nội) đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” 3 năm liền

Đại diện Chi bộ Trung tâm đào tạo, Ban Kế toán và Quản lý tài chính, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Vì (Hà Nội) đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” 3 năm liền

Chi bộ Ban Kế hoạch nguồn vốn đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” năm 2010 (Trong ảnh: Đồng chí Trần Lan Phương (bên phải) đại diện Chi bộ nhận danh hiệu)

Chi bộ Ban Kế hoạch nguồn vốn đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” năm 2010 (Trong ảnh: Đồng chí Trần Lan Phương (bên phải) đại diện Chi bộ nhận danh hiệu)

 

 6 đảng viên đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH Trung ương đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền

6 đảng viên đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH Trung ương đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền

 Các “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2010 cũng được nhận danh hiệu

Các “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2010 cũng được nhận danh hiệu

Trần Giáp - Tuấn Ngọc

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác