NHCSXH kết nạp Đảng viên mới

13/12/2012
(VBSP) Thực hiện các Quyết định số 774 và 775-QĐ/ĐU ngày 27/7/2012 của Đảng ủy NHCSXH Trung ương, ngày 15/8, Chi bộ Đảng Ban Hợp tác quốc tế (HTQT) và Ban Kế toán & Quản lý tài chính (KT&QLTC) NHCSXH đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Đỗ Thị Ngọc Liễu và Nguyễn Thị Hải.

 Đồng chí Phan Cử Nhân - Bí thư Chi bộ Đảng Ban HTQT trao Quyết định cho Đảng viên mới Đỗ Thị Ngọc Liễu

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương; đại diện Chi bộ Đảng các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT, Sở giao dịch và Công đoàn NHCSXH Việt Nam.

Thấm nhuần mục đích, lý tưởng của Đảng, trải qua một thời gian dài rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào, quần chúng ưu tú Đỗ Thị Ngọc Liễu và Nguyễn Thị Hải đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác, tích cực tham gia công tác xã hội tại nơi ở và nơi làm việc.

Đồng chí Phan Cử Nhân - Bí thư Chi bộ Đảng Ban HTQT trao Quyết định cho Đảng viên mới Đỗ Thị Ngọc Liễu

Đồng chí Phan Cử Nhân - Bí thư Chi bộ Đảng Ban HTQT trao Quyết định cho Đảng viên mới Đỗ Thị Ngọc Liễu

Đảng viên mới Nguyễn Thị Hải (bên trái) nhận Quyết định từ đồng chí Bí thư Ban Kế toán & Quản lý tài chính Nguyễn Văn Ước

Đảng viên mới Nguyễn Thị Hải (bên trái) nhận Quyết định từ đồng chí Bí thư Ban Kế toán & Quản lý tài chính Nguyễn Văn Ước

Với những cố gắng của mình, quần chúng ưu tú Đỗ Thị Ngọc Liễu và Nguyễn Thị Hải xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành người chiến sĩ Cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nguyện suốt đời phấn đấu vì một nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương ghi nhận những nỗ lực phấn đấu và chúc mừng quần chúng ưu tú đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng viên mới không ngừng học tập, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất chính trị. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, không ngại khó, ngại khổ tiếp tục rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao.

 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác