Khai mạc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

13/12/2012
(VBSP) Ngày 25/9/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ phát biểu khai mạc Hội nghị
 

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị. Tổ công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đến dự và theo dõi Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đoàn kết, gắn bó, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo các doanh nghiệp trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đóp góp quan trọng vào tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước. Hầu hết cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn Đảng bộ đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Các Đảng bộ trực thuộc Khối đã quan tâm đến công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, bố trí, sử dụng và thực hiện tốt các chính sách cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH - HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên từng bước được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của khối doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn, tổng công ty trong Khối suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vụ lợi cá nhân, vi phạm pháp luật, làm mất lòng tin, gây hình ảnh không tốt tới Doanh nghiệp Nhà nước, ảnh hưởng tới vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo dư luận bức xúc trong xã hội. Một số nguyên tắc trong sinh hoạt, hoạt động của đảng có nơi còn bị buông lỏng. Những hạn chế yếu kém đó có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, song phải thẳng thắn thừa nhận rằng nguyên nhân chủ quan là cơ bản.

Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị

Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" thời gian qua toàn Đảng bộ Khối đã tập trung quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và triển khai các nhiệm vụ giải pháp được nêu ra trong nghị quyết theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/2/2012, Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Tinh thần của đợt kiểm điểm lần này đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối là phải bám sát hướng dẫn của Trung ương; quá trình kiểm điểm phải thật sự cầu thị và phải nhìn thấy khuyết điểm để sửa chữa. Trong đánh giá cũng phải hết sức công bằng, dân chủ, đánh giá đúng cả những ưu điểm và khuyết điểm, hạn chế. Trong kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phải chỉ ra được những thiếu sót, tồn tại, thông qua đó thấy được trách nhiệm của mình; phải xây dựng được những giải pháp thiết thực, cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đó.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 trong thời gian 5 ngày, bắt đầu từ sáng ngày 25 đến hết ngày 29/9. Trong đó giành 1,5 ngày đầu cho việc kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và 3, 5 ngày kiểm điểm cá nhân các đồng chí ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
 

Thanh Liêm

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác