Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

14/12/2012
(VBSP News) Trong các ngày từ 26/10 - 28/10/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc NHCSXH chủ trì Hội nghị. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Khang, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các thành viên Tổ công tác đại diện cho các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; đồng thời, báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết, công tác chuẩn bị để tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trước khi tổ chức Hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo đúng quy định. Ban Thường vụ đã nhận được 39 phiếu góp ý trong đó có 02 phiếu góp ý của các Ban tham mưu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, 02 phiếu góp ý của các đồng chí Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và Nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc NHCSXH, 20 phiếu góp ý của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và các Ban tham mưu của Đảng ủy, 15 phiếu góp ý của tập thể lãnh đạo các Ban chuyên môn nghiệp vụ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên NHCSXH Trung ương. Các ý kiến góp ý đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã bám sát những nội dung yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 với tinh thần thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm cao.

Tại Hội nghị kiểm điểm, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã tích cực phát biểu ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể và góp ý cho từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, cầu thị và trách nhiệm, xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể cũng như của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng thời gian qua; đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện trong thời gian tới, thống nhất các vấn đề cần tập trung chỉ đạo thực hiện sau Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Khang, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, đúng thời gian quy định, bám sát nội dung hướng dẫn, chuẩn bị tài liệu báo cáo kiểm điểm đầy đủ, trung thực. Đồng chí chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương thực hiện các bước tiếp theo: Ngay sau Hội nghị kiểm điểm, đề nghị tập thể Ban Thường vụ và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân; xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại; Đảng ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để rút kinh nghiệm đợt kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng thời tập trung chỉ đạo Ban điều hành, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc chuẩn bị nội dung, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI đảm bảo yêu cầu và đạt kết quả cao.

Kết thúc Hội nghị kiểm điểm, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác Đảng ủy Khối để tổ chức triển khai thực hiện ngay, chỉ đạo Ban điều hành, chi bộ, đảng bộ trực thuộc kiểm điểm theo đúng kế hoạch đã đề ra.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác