Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị kiểm điểm của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước

13/12/2012
(VBSP) Thực hiện Chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương, từ ngày 26 đến ngày 29/9/2012, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân các thành viên Ban Cán sự theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị này còn có Nhóm công tác của Trung ương gồm: Các cán bộ của các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN đã báo cáo tóm tắt công tác tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết, việc kiểm điểm của tập thể Ban cán sự Đảng NHNN và cá nhân các thành viên Ban cán sự Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Theo đó, ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, Ban cán sự Đảng NHNN và Đảng ủy NHNN đã tổ chức các Hội nghị quán triệt Nghị quyết đến các đồng chí Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ, lãnh đạo các đoàn thể và tới từng cán bộ, đảng viên, quần chúng các cơ quan, đơn vị trực thuộc NHNN. Ban cán sự Đảng NHNN cũng đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, nhấn mạnh nhận thức và quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị kiểm điểm của Ban Cán sự Đảng NHNN đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương. Ban Cán sự Đảng NHNN đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân theo quy định và tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến góp ý đó. Tập thể Ban Cán sự Đảng và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban cán sự Đảng cũng đã có báo cáo tiếp thu, giải trình nghiêm túc về các ý kiến góp ý. Báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban Cán sự Đảng và các báo cáo kiểm điểm cá nhân của mỗi đồng chí thành viên Bán Cán sự Đảng đã tập trung vào 3 nội dung theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, trong đó có nêu ra những ưu điểm, tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và phương hướng, biện pháp sửa chữa, khắc phục. Các ý kiến phát biểu, góp ý với tập thể và cá nhân trong Ban Cán sự Đảng thẳng thắn, chân thành, có ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi nhận những kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng NHNN; đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng NHNN trong những năm qua. Đồng thời, Chủ tịch nước yêu cầu tập thể và các thành viên Ban Cán sự Đảng NHNN tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; phát huy ưu điểm, có biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nêu ra một số vấn đề cụ thể để Ban Cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong thời gian tới.

Sỹ Nam - Minh Tùng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác