Ban Hợp tác quốc tế tổ chức Đại hội chi bộ Đảng lần thứ VI

16/03/2013
(VBSP News) Sáng 15/3, Ban Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội chi bộ Đảng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2015. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ NHCSXH Trung ương; đại diện chi bộ các Trung tâm, Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính và Sở giao dịch.

6002

Trình bày báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ tới, đồng chí Hoàng Thị Chương - Phó Bí thư chi bộ cho biết: với mục tiêu duy trì và phát triển mối quan hệ đối ngoại của NHCSXH với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, chi bộ Ban Hợp tác quốc tế đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt vai trò của mình, tiếp tục là đầu mối của NHCSXH trong việc tham gia các hoạt động tài chính vi mô trên thế giới.

Về công tác chính trị, tư tưởng, chi bộ luôn thực hiện phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống của đảng viên, bố trí, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia các khóa đào tạo tìm hiểu về Đảng và khích lệ, động viên Tổ Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể thao, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2013 - 2015, chi bộ Đảng Ban Hợp tác quốc tế sẽ chủ động hơn nữa trong việc tăng cường mối quan hệ trong và ngoài nước với tổ chức liên quan, tham gia các hội thảo, đào tạo liên quan đến hoạt động của NHCSXH nhằm thực hiện tốt hơn việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế. Phấn đấu chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và 100% đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương biểu dương những kết quả đạt được của chi bộ Ban Hợp tác quốc tế. Đồng thời, yêu cầu nhiệm kỳ tới chi bộ cần đẩy mạnh các biện pháp nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến toàn thể đảng viên trong chi bộ, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ NHCSXH Trung ương, xây dựng chi bộ Đảng ngày càng vững mạnh, xuất sắc

12

Các đại biểu chúc mừng Đại hội chi bộ Đảng Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2013 - 2015

 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác