Chi bộ Văn phòng kết nạp đảng viên mới

25/03/2013
(VBSP News) Chiều 25/3 tại Hội sở chính NHCSXH, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Chu Thiên Tân. Tới dự Lễ kết nạp có đại diện Đảng ủy NHCSXH Trung ương; chi bộ Đảng các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, CNTT, Sở giao dịch, Công đoàn NHCSXH và các đảng viên trong chi bộ.
IMG_5851600

Quần chúng ưu tú Chu Thiên Tân (trái) nhận Quyết định từ đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Lê Thị Hạ

Trải qua một thời gian dài rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, quần chúng ưu tú Chu Thiên Tân đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Hạ - Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng thừa ủy quyền của Đảng ủy NHCSXH Trung ương đọc Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Chu Thiên Tân, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên giúp đỡ đảng viên dự bị. Đồng chí cũng căn dặn đảng viên mới cần cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giaođể xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

IMG_5835600

Tuyên thệ

IMG_5845600

Các đại biểu chúc mừng đảng viên mới

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác