Đà Nẵng: Chỉ thị số 40 đi vào thực tế cuộc sống

27/01/2020
(VBSP News) Sau khi Chỉ thị số 40 được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp phổ biến, quán triệt trong Ban chấp hành. Đồng thời, yêu cầu Bí thư quận, huyện ủy triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị số 40 đến cơ sở; ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo Đảng ủy phường, xã tổ chức triển khai đến các tổ chức chính trị - xã hội, ban, ngành tại địa phương, Bí thư Chi bộ khu dân cư, Tổ trưởng Dân phố và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.
Hàng nghìn lượt hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

Hàng nghìn lượt hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

Triển khai sâu rộng đến cấp cơ sở

Trên cơ sở việc ban hành kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, Thường trực Thành ủy ban hành Công văn số 1765-CV/TU, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 54-KH/TU chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị. Cùng đó, hàng năm Ban Thường vụ Thành ủy có báo cáo gửi Ban Kinh tế Trung ương để báo cáo kết quả tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40 trên địa bàn. UBND thành phố ban hành văn bản số 11747/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 và Công văn số 6404/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình thực hiện Chỉ thị số 40; tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 40 tới các Sở, ban ngành, MTTQ, Đảng ủy, UBND các cấp và phổ biến nội dung của Chỉ thị đến các chi bộ cơ sở, Tổ Dân phố và nhân dân được biết, cùng tham gia giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở. Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung cho hay, hàng quý, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đưa vào nội dung báo cáo, Nghị quyết để đánh giá công tác triển khai cũng như chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 40.

Chính từ việc quyết liệt triển khai trong cả hệ thống chính trị về vai trò quan trọng của tín dụng chính sách xã hội nên thành phố Đà Nẵng đã gặt hái được nhiều thành công. Tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn chính sách thuận lợi để phát triển kinh tế hộ, vươn lên thoát nghèo bền vững theo tiêu chí của thành phố.

Thực tế cho thấy, thông qua việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 40, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các Sở, ngành có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về ý nghĩa kinh tế - chính trị của kênh tín dụng ưu đãi. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng NTM, bảo đảm an sinh xã hội và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động NHCSXH thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng trăm nghìn lượt hộ được tiếp cận tín dụng chính sách

Khi Chỉ thị số 40 ra đời, công tác huy động các nguồn vốn cũng được chính quyền địa phương quan tâm hơn. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của NHCSXH TP Đà Nẵng đạt 2.402 tỷ đồng, tăng 1.183 tỷ đồng (97%). Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 882 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37%/tổng nguồn vốn, tăng 791 tỷ đồng (873%) so với trước khi có Chỉ thị.

Theo Giám đốc Đoàn Ngọc Chung, kết quả cho vay giai đoạn từ khi có Chỉ thị số 40 đến nay đạt 4.017 tỷ đồng, với 129.247 lượt khách hàng được vay vốn, doanh số thu nợ 2.726 tỷ đồng. Hiện, Đà Nẵng có 75.332 khách hàng còn dư nợ, tổng dư nợ 2.398 tỷ đồng, tăng 1.181 tỷ đồng (97%), số tiền vay bình quân 31,83 triệu đồng/khách hàng, mức cho vay bình quân gấp hơn 2 lần so với trước khi có Chỉ thị.

Song song với việc tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ tín dụng và chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại Đà Nẵng cũng được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh  chiếm 0,13% tổng dư nợ.

Giám đốc NHNN TP Đà Nẵng Võ Minh cho rằng, để có được kết quả đó là nhờ sự triển khai quán triệt Chỉ thị số 40 trong các cấp ủy Đảng của hệ thống chính trị Đà Nẵng. Từ đó, UBND các cấp đưa vào dự toán chi ngân sách hàng năm và chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2014 đến nay đạt 791 tỷ đồng, lũy kế tổng nguồn vốn từ ngân sách chuyển sang NHCSXH đạt 882 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn thành phố 833 tỷ đồng, nguồn vốn quận, huyện đạt 49 tỷ đồng.

UBND các cấp thực hiện nghiêm túc việc tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước vào một đầu mối NHCSXH. UBND thành phố chỉ đạo NHCSXH nhận bàn giao từ Quỹ hỗ trợ cho vay hoàn lương do UBND thành phố quản lý 293 trường hợp, với dư nợ 775,87 triệu đồng và nhận số tiền đã thu hồi được trong quá trình xác minh để triển khai cho vay 660,37 triệu đồng. UBND quận Hải Châu, quận Sơn Trà, quận Liên Chiểu chuyển nguồn vốn ủy thác từ Hội Nông dân quận sang NHCSXH để cho vay đối với hội viên nông dân số tiền 837,5 triệu đồng…

Để giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách tổ chức SXKD đạt hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả, triển khai lồng ghép công tác uỷ thác cho hộ nghèo vay vốn với các chương trình dự án của hội đoàn thể và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng và mở rộng các mô hình cho hộ nghèo; hộ SXKD vay vốn theo dự án có sự hướng dẫn, tư vấn của hội, đoàn thể: chăn nuôi bò ở xã Hoà Bắc, nuôi trồng thuỷ sản ở xã Hoà Phong, Hoà Liên, huyện Hoà Vang; mô hình sản xuất hàng đá mỹ nghệ ở phường Hoà Hải, mô hình trồng rau sạch tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn; mô hình trồng nấm ăn, nấm dược liệu ở phường Hoà Khê, An Khê, quận Thanh Khê; mô hình khai thác hải sản xa bờ ở phường An Hải Tây, Sơn Trà…

Với vai trò nòng cốt vận động nhân dân xây dựng NTM, NHCSXH huyện Hòa Vang, các hội, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ huyện Hoà Vang xây dựng NTM như tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi; triển khai mô hình kinh tế, khắc phục ô nhiễm môi trường; xây dựng làng sinh thái; tiếp tục bổ sung cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách… góp phần giúp huyện Hòa Vang đạt chuẩn NTM năm 2016.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH khẳng định, với sự ra đời của Chỉ thị số 40, thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH thành phố giúp 114.789 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm 6.946 hộ nghèo năm 2015, Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản về đích trước hai năm giúp 20.293 hộ thoát nghèo. Đồng thời, tạo việc làm mới cho hơn 39 nghìn lao động; gần 8 nghìn HSSV được vay vốn để trang trải chi phí học tập; xây dựng hơn 24 nghìn công trình NS&VSMTNT giúp cải thiện môi trường sống cho người dân ở huyện Hòa Vang; 261 lượt hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở, phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung ở huyện Hòa Vang…

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả to lớn, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; phát triển kinh tế, ổn định đời sống an ninh chính trị, văn hóa, xã hội; xây dựng NTM tại địa phương và đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi.

Bài và ảnh Công Thái

Các tin bài khác