Chỉ thị số 40 thu hẹp khoảng cách giàu nghèo tại Đà Nẵng

15/08/2019
(VBSP News) Sáng 15/8/2019, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.
Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí phát biểu kết luận Hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí phát biểu kết luận Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Lê Thị Đức Hạnh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH và các đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Chất lượng tín dụng được nâng cao

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, không chỉ là thay đổi căn bản nhận thức, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, quy mô, chất lượng tín dụng được nâng lên đáng kể. Với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, công tác quản lý, huy động nguồn lực đã thực sự được phát huy và mang lại hiểu quả thiết thực.

Tại Đà Nẵng, sau khi Chỉ thị số 40 được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp phổ biến, quán triệt trong Ban Chấp hành. Trên cơ sở việc ban hành kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, Thường trực Thành ủy ban hành Công văn số 1765-CV/TU, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 54-KH/TU chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh phát biểu

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh phát biểu

Theo báo cáo của NHCSXH TP Đà Nẵng, chính từ việc quyết liệt triển khai trong cả hệ thống chính trị về vai trò quan trọng của tín dụng chính sách xã hội nên Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vốn chính sách để phát triển kinh tế hộ, vươn lên thoát nghèo bền vững theo tiêu chí của Đà Nẵng.

Thực tế cho thấy, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, thông qua việc quán triệt, triển khai Chỉ thị  số 40 có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về ý nghĩa kinh tế - chính trị của kênh tín dụng ưu đãi. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Kinh tế phát triển, khoảng cách giàu nghèo giảm dần

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Đà Nẵng, khi Chỉ thị số 40 ra đời, công tác huy động các nguồn vốn cũng được chính quyền địa phương quan tâm hơn. Đến hết tháng 6/2019, tổng nguồn vốn huy động của NHCSXH TP Đà Nẵng là 2.161 tỷ đồng, tăng 941 tỷ đồng (77%). Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương 822 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38% tổng nguồn vốn, tăng 731 tỷ đồng (807%) so với trước khi có Chỉ thị.

Kết quả cho vay giai đoạn từ khi có Chỉ thị số 40 đến hết tháng 6/2019 đạt 3.073 tỷ đồng, với 97.123 lượt khách hàng được vay vốn, doanh số thu nợ 2.125 tỷ đồng. Hiện Đà Nẵng có 73.733 khách hàng còn dư nợ, tổng dư nợ 2.155 tỷ đồng, tăng 938 tỷ đồng (77%), số tiền vay bình quân 29,2 triệu đồng/khách hàng, mức cho vay bình quân gấp 1,9 lần so với trước khi có Chỉ thị.

Song song với việc tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội cũng được nâng lên rõ rệt, nợ quá hạn chiếm 0,22% tổng dư nợ, nợ khoanh chiếm 0,01%/tổng dư nợ.

Để có được kết quả khả quan đó, chính nhờ sự triển khai quán triệt Chỉ thị số 40 trong các cấp ủy Đảng của hệ thống chính trị Đà Nẵng. Từ đó, UBND các cấp đưa vào dự toán chi ngân sách hàng năm và chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH để thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2014 đến 30/6/2019 đạt 731,6 tỷ đồng, lũy kế tổng nguồn vốn từ ngân sách chuyển sang NHCSXH đạt 822,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn thành phố 781,5 tỷ đồng, nguồn vốn quận, huyện đạt 40,7 tỷ đồng.

UBND các cấp thực hiện nghiêm túc việc tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước vào một đầu mối NHCSXH đó là UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo NHCSXH nhận bàn giao từ Quỹ Hỗ trợ cho vay hoàn lương do UBND thành phố quản lý 293 trường hợp, với dư nợ 775,87 triệu đồng và nhận số tiền đã thu hồi được trong quá trình xác minh để triển khai cho vay 660,37 triệu đồng; UBND quận Hải Châu, quận Sơn Trà, quận Liên Chiểu chuyển nguồn vốn ủy thác từ Hội ND quận sang NHCSXH để cho vay đối với hội viên nông dân số tiền 837,5 triệu đồng…

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên khẳng định, với sự ra đời của Chỉ thị số 40, thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH TP Đà Nẵng giúp 114.789 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm 6.946 hộ nghèo năm 2015, Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản về đích trước 2 năm, giúp 20.293 hộ thoát nghèo.

Bên cạnh đó tạo việc làm mới cho hơn 39 ngàn lao động; gần 8 ngàn HSSV được vay vốn để trang trải chi phí học tập; xây dựng và cải tạo hơn 24 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường giúp cải thiện môi trường sống cho người dân ở huyện Hòa Vang; 261 lượt hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung ở huyện Hòa Vang…

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh khẳng định, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị TP Đà Nẵng đã góp phần to lớn trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40. Đặc biệt sự nhiệt huyết của chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể góp phần tạo ý thức tiết kiệm cho người dân, gia tăng nguồn vốn huy động cho NHCSXH. Không chỉ nguồn vốn, dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách được nâng lên mà chính sự kịp thời, sự chỉ đạo xuyên suốt trong 05 năm của các cấp ủy Đảng, đã giúp bộ máy hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên đưa Đà Nẵng trở thành địa phương đứng thứ 4 trong cả nước chuyển ngân sách địa phương sang NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, Chỉ thị 40 là giải pháp rất sáng tạo, mang tính nhân văn sâu sắc. Việc thực hiện Chỉ thị số 40 tại Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tính cực, điều đó sáng tỏ được hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Người nghèo và các đối tượng khác được vay vốn và thụ hưởng chính sách và nhiều hộ dân không những thoát nghèo mà còn giàu lên. Qua khảo sát cho thấy tất cả các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi kinh tế phát triển khá, phát huy được hiệu quả, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, góp phần đẩy lùi tín dụng phi chính thức. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định, cần khắc phục trong những năm tiếp theo, đó là một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, dẫn đến chất lượng tín dụng không đồng đều; nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận, huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn thấp so với đối tượng có nhu cầu vay vốn trên địa bàn; việc chỉ đạo, điều hành của các đơn vị trong việc phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự án, các hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề với hoạt động tín dụng chính sách chưa được gắn kết, chưa phát huy được hiệu quả… Vì vậy, để thực hiện thành công Chỉ thị số 40, thời gian tới, cần khắc phục những hạn chế nêu trên. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiếp cận nguồn vốn và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nhất là cấp cơ sở… để Chỉ thị thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các Quyết định của UBND TP Đà Nẵng và NHCSXH tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40.

2

4 (1)

 

Bài và ảnh Công Thái

Các tin bài khác