Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm Chỉ thị số 40

13/08/2019
(VBSP News) Sáng 13/8/2019, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40). Tới dự và chủ trì Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

05 năm qua, Chỉ thị số 40 thực sự đã đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đặc biệt là sự chuyển biến rõ nét trong sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên của thành phố. Qua đó, hoạt động tín dụng chính sách ngày càng hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên.
Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH đã khắc phục được tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm, ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đời sống nhân dân vùng khó khăn được cải thiện, điều kiện kinh tế được nâng lên, ổn định trật tự an toàn xã hội, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tính đến hết tháng 6/2019, tổng nguồn vốn đạt 2.893 tỷ đồng, tăng hơn 1.030 tỷ đồng so với cuối năm 2014 (khi chưa có Chỉ thị số 40), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 12%/năm. Trong đó, tổng nguồn vốn ngân sách thành phố chuyển sang NHCSXH thực hiện đạt gần 150 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng so với cuối năm 2014.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn tồn tại những hạn chế như việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 40 của một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn chưa thực sự quyết liệt, thiếu thường xuyên; chất lượng tín dụng tại một số địa phương chưa đồng đều; tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ở một số nơi chưa chủ động trong công tác quản lý nguồn vốn…
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý đánh giá Hải Phòng là địa phương triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 40 ở các cấp. Điều đó thể hiện sự nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các hội, đoàn thể và NHCSXH trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt trong việc thực hiện Chỉ thị số 40 trong 05 năm qua.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng cần quan tâm hơn nữa nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH, xây dựng kế hoạch nguồn vốn trình HĐND thành phố hằng năm, lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên Hải Phòng, ban hành tiêu chí hộ nghèo riêng để giúp người dân thành phố được thụ hưởng tốt hơn…
Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, các Sở, ngành cần tăng cường huy động nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn mạnh mẽ và có tầm chiến lược hơn. Các hội, đoàn thể các cấp tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo chủ trương tín dụng chính sách xã hội đến được với người dân, cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng thụ hưởng để thực hiện và giám sát trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo.
Nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân; NHCSXH tặng Giấy khen 06 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm qua.

hp1

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của UBND thành phố và NHCSXH

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của UBND thành phố và NHCSXH

Nguyễn Hải

Các tin bài khác