Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 tại Nghệ An

12/08/2019
(VBSP News) Sáng 13/8/2019, tại TP Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến

Điểm sáng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo
Tính đến hết tháng 6/2019, NHCSXH tỉnh Nghệ An thực hiện 19 chương trình tín dụng chính sách với tổng nguồn vốn đạt 8.237 tỷ đồng. Doanh số cho vay trong 05 năm (2014 - 2019) đạt 12.719 tỷ đồng với 461.250 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; bình quân 38,5 triệu đồng/hộ, tăng 2,1 lần so với cuối năm 2014 (khi chưa có Chỉ thị số 40). Doanh số thu nợ đạt 10.572 tỷ đồng (chiếm 83% tổng doanh số cho vay), tạo ra nguồn vốn quay vòng lớn, từng bước đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách.
Tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Nghệ An đến nay đạt 8.222 tỷ đồng, tăng 1.991 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 40; tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 7,1%, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đề ra, với 241 nghìn hộ đang còn dư nợ.

Chỉ thị số 40 giúp Nghệ An tạo đột phá trong tín dụng chính sách

Chỉ thị số 40 giúp Nghệ An tạo đột phá trong tín dụng chính sách

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40, tín dụng chính sách do NHCSXH tỉnh Nghệ An triển khai thực sự là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 12,1% năm 2015 xuống còn 5,54% vào cuối năm 2018 theo chuẩn giai đoạn 2016 - 2020.
Tuy nhiên, Nghệ An là tỉnh có nền kinh tế xuất phát điểm thấp; nguồn thu ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu chi, nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay còn hạn chế. Vì vậy, trong thời gian tới đề nghị NHCSXH Việt Nm cần quan tâm tăng nguồn vốn, tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo khi hết thời hạn quy định; cho phép kéo dài thời gian hộ gia đình được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo từ tối đa 3 năm lên 5 năm. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa của các chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay hỗ trợ tạo việc làm lên 10 năm để phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của các loại cây trồng, vật nuôi có thời gian sinh trưởng dài như trồng cây ăn quả, trồng cây công nghiệp. Một số huyện cũng đề nghị mở rộng đối tượng cho vay, nâng mức cho vay tối đa một số chương trình…
Huy động các nguồn lực để tăng nguồn vốn tín dụng chính sách
Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu tiếp tục khẳng định Chỉ thị số 40 đã thật sự đi vào cuộc sống, tác động mạnh mẽ, tích cực đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải đề nghị các địa phương trong tỉnh Nghệ An nên giảm dần hỗ trợ cho không mà thay vào đó là tăng nguồn vốn cho vay lãi suất ưu đãi, tạo hiệu quả hỗ trợ đầu tư

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải đề nghị các địa phương trong tỉnh Nghệ An nên giảm dần hỗ trợ cho không mà thay vào đó là tăng nguồn vốn cho vay lãi suất ưu đãi, tạo hiệu quả hỗ trợ đầu tư

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn; sâu sát trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Bên cạnh đó, NHCSXH cần tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ gắn với hoạt động vay vốn, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả đạt được trong 05 năm qua và những mặt còn hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai, các Sở, ngành có trách nhiệm tham mưu cho tỉnh trong việc huy động nguồn lực; hoàn thiện cơ chế chính sách; bố trí nguồn vốn ngân sách; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho NHCSXH trên địa bàn. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo chủ trương tín dụng chính sách xã hội đến được với người dân, nhất là những người cần, người có nhu cầu.
Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã công bố các Quyết định khen thưởng cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Thu Huyền

Các tin bài khác