Tín dụng chính sách tiếp sức người nghèo

12/08/2019
(VBSP News) Thực hiện Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, 05 năm qua, NHCSXH huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã có nhiều giải pháp sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Từ đó, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới tại địa bàn.
Gia đình anh Thạch Quang sử dụng vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế

Gia đình anh Thạch Quang sử dụng vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế

Trước đây, là hộ cận nghèo của ấp 7, xã Lộc Điền, gia đình anh Thạch Quang không có vốn để phát triển kinh tế. Vì vậy, khi biết được thông tin về nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH dành cho hộ cận nghèo đã nhen nhóm trong vợ chồng anh hy vọng thoát khỏi khó khăn. Năm 2016 gia đình anh được vay 20 triệu đồng vốn hộ cận nghèo từ NHCSXH huyện Lộc Ninh. Vợ chồng anh đã mua bò giống về nuôi. Tích cực chăm sóc và tận dụng nguồn cỏ sẵn có ở các cánh đồng đã giúp bò phát triển, sinh sản tốt. Đến nay sau 3 năm, đàn bò của gia đình anh 4 con, tạo nguồn vốn làm kinh tế. Theo giá thu mua bò tại địa phương, ước tính trị giá đàn bò của gia đình anh khoảng 70 triệu đồng. Anh Thạch Quang là một trong số hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Lộc Ninh được tiếp cận và sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi làm thay đổi cuộc sống.
Sau khi Chỉ thị số 40 được ban hành, NHCSXH huyện đã chủ động tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện các văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất cao. Qua đó, các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trên cơ sở đó, từ huyện đến các xã, thị trấn đều quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH huyện trong việc bổ sung nguồn vốn, bố trí địa điểm, thời gian làm việc…
Cùng với đó, UBND huyện đã chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH huyện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH huyện đạt trên 3,5 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ của NHCSXH huyện Lộc Ninh đến nay đạt trên 329,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã được củng cố, kiện toàn kịp thời, bổ sung 16 thành viên là Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Để triển khai hiệu quả nguồn vốn, ban đại diện các cấp thường xuyên tổ chức phiên họp định kỳ theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, các thành viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giám sát hoạt động của NHCSXH huyện và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, đảm bảo thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, cũng như chủ động tháo gỡ vướng mắc. Điều này góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở.
Ngoài ra, các tổ chức hội, đoàn thể các cấp cũng đã thực hiện tốt nội dung ủy thác, thường xuyên củng cố hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn do cộng đồng dân cư thành lập, phối hợp lồng ghép chuyển giao KHKT giúp người dân ứng dụng vào thực tế sản xuất. Nhờ vậy, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội ở Lộc Ninh tham gia công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Bài và ảnh Văn Hùng

Các tin bài khác