Sơn La sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

10/08/2019
(VBSP News) Ngày 09/8/2019, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đã chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, tính đến nay tổng nguồn vốn thực hiện thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 4.427 tỷ đồng (tăng 93,23% so với năm 2014). Doanh số cho vay đạt 5.849 tỷ đồng, với trên 216.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt gần 3.595 tỷ đồng, chiếm 61,45% doanh số cho vay. Đến hết tháng 6/2019, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 4.312 tỷ đồng, tăng gần 2.028 tỷ đồng. Tín dụng chính sách xã hội đã giúp trên 44.000 hộ thoát nghèo; trên 1.000 HSSV được vay vốn để trang trải chi phí học tập.; thu hút việc làm thường xuyên cho trên 18.000 lao động; xây dựng trên 4.500 căn nhà cho hộ nghèo; tạo điều kiện phát triển SXKD cho 15.600 hộ…
Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng TW Đảng, NHCSXH đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Sơn La trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40; đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai nguồn vốn vay tín dụng chính sách gắn với nâng cao hiệu quả SXKD, xây dựng nông thôn mới; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách; nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình SXKD giỏi trên địa bàn.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt Chỉ thị số 40; NHCSXH tỉnh Sơn La tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tập trung bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm giao dịch xã; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân; đồng thời NHCSXH tỉnh Sơn La trao tặng Giấy khen của NHCSXH cho 06 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm qua.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Phong Lưu

Các tin bài khác