Đoàn Kiểm tra, giám sát HĐQT NHCSXH làm việc tại Bình Thuận

12/08/2019
(VBSP News) Đoàn kiểm tra, giám sát HĐQT NHCSXH do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - Ủy viên HĐQT NHCSXH làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Bình Thuận. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Bình Thuận.
Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi giám sát, Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Thuận Phạm Anh Đức cho biết: Trong năm 2018 đến 31/7/2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu tín dụng được giao. NHCSXH, UBND tỉnh quan tâm bổ sung kịp thời nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tỷ lệ tăng trưởng trên 9%. Đến 31/7/2019, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 16 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,62% tổng dư nợ, giảm 78 triệu đồng so với đầu năm. Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 127 Điểm giao dịch xã/127 xã, phường, thị trấn. Hoạt động giao dịch ngày càng được nâng cao, tỷ lệ giải ngân, thu nợ, thu lãi tại Điểm giao dịch đạt từ 90% trở lên.
Việc đầu tư các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác mang lại hiệu quả lớn về mặt xã hội. Cụ thể, gần 2 năm qua đã giúp trên 46.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tạo việc làm cho gần 2.000 lao động từ chương trình quỹ quốc gia về việc làm; hỗ trợ cho gần 2.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới tại 96 xã đạt 1.995 tỷ/ 77.590 hộ vay vốn, chiếm tỷ trọng 76,5% tổng dư nợ, tăng 84,7 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 4,4% so với cuối năm 2018. Qua đó, góp phần giải quyết các vấn đề về vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và hoàn thành sớm các mục tiêu xã nông thôn mới.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư; việc bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương; công tác điều hành của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh trong kiện toàn bộ máy, thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi kết hợp phát triển kinh tế trên địa bàn thời gian qua.
Thời gian tới, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp tục tập trung nhân lực, nguồn lực để giải quyết các tồn tại, hạn chế kéo dài. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả chính sách về hoạt động tín dụng ưu đãi; mạnh dạn thí điểm các mô hình mới cách làm mới đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Giải quyết nhanh nhu cầu vốn phát triển SXKD, hạn chế tín dụng đen, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn, vùng hải đảo. Đối với các hội, đoàn thể nhận ủy thác cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo sớm được vay vốn, biết cách làm ăn, thực hiện việc trả nợ đúng kỳ hạn. Kịp thời rà soát, xử lý nợ quá hạn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống…

CTV

Các tin bài khác