Đà Nẵng tích cực đưa Chỉ thị số 40 đi vào thực tế cuộc sống

14/08/2019
(VBSP News) Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả to lớn.
Sự quyết liệt triển khai Chỉ thị số 40 của hệ thống chính trị Đà Nẵng đã giúp người  nghèo tiếp cận vốn chính sách để phát triển sản xuất, kinh doanh Ảnh: VGP

Sự quyết liệt triển khai Chỉ thị số 40 của hệ thống chính trị Đà Nẵng đã giúp người nghèo tiếp cận vốn chính sách để phát triển sản xuất, kinh doanh
                                                                                                                                                                                                              Ảnh: VGP

Triển khai sâu rộng đến cấp cơ sở

Sau khi Chỉ thị số 40 được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp phổ biến, quán triệt trong Ban chấp hành. Đồng thời, yêu cầu Bí thư quận, huyện ủy triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị số 40 đến cơ sở, ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo Đảng ủy phường/xã tổ chức triển khai đến các tổ chức chính trị - xã hội, ban, ngành tại địa phương, Bí thư chi bộ khu dân cư, Tổ trưởng dân phố và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trên cơ sở việc ban hành kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, Thường trực Thành ủy ban hành Công văn số 1765-CV/TU, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 54-KH/TU chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị.

Cùng đó, hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy có báo cáo gửi Ban Kinh tế Trung ương để báo cáo kết quả tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40 trên địa bàn Đà Nẵng. UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản số 11747/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và Công văn số 6404/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 40 tới các ban, ngành, MTTQ, Đảng ủy, UBND các cấp và phổ biến nội dung của Chỉ thị đến các chi bộ khu dân cư, tổ dân phố (thôn) và nhân dân được biết, cùng tham gia giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở.

Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung cho hay, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Đà Nẵng hàng quý đưa vào nội dung báo cáo, nghị quyết để đánh giá công tác triển khai cũng như chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 40. Chính từ việc quyết liệt triển khai trong cả hệ thống chính trị về vai trò quan trọng của tín dụng chính sách xã hội nên Đà Nẵng đã gặt hái được nhiều thành công. Tạo điều kiện cho hàng chục lượt hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vốn chính sách để phát triển kinh tế hộ, vươn lên thoát nghèo bền vững theo tiêu chí của Đà Nẵng.

Thực tế cho thấy, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, thông qua việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 40, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về ý nghĩa kinh tế - chính trị của kênh tín dụng ưu đãi. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hàng trăm ngàn lượt hộ được tiếp cận tín dụng chính sách

Khi Chỉ thị số 40 ra đời, công tác huy động các nguồn vốn cũng được chính quyền địa phương quan tâm hơn. Từ khi Chỉ thị số 40 ban hành, đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn huy động của NHCSXH TP Đà Nẵng đạt 2.161 tỷ đồng, tăng 941 tỷ đồng (77%). Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương 822 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38%/tổng nguồn vốn, tăng 731 tỷ đồng (807%) so với trước khi có Chỉ thị.

Theo Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng, kết quả cho vay giai đoạn từ khi có Chỉ thị số 40 đến 30/6/2019 đạt 3.073 tỷ đồng, với 97.123 lượt khách hàng được vay vốn, doanh số thu nợ 2.125 tỷ đồng.  Hiện Đà Nẵng có 73.733 khách hàng còn dư nợ, tổng dư nợ 2.155 tỷ đồng, tăng 938 tỷ đồng (77%), số tiền vay bình quân 29,2 triệu đồng/khách hàng, mức cho vay bình quân gấp 1,9 lần so với trước khi có Chỉ thị.

Song song với việc tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại Đà Nẵng cũng được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,23% tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,22%/tổng dư nợ.

Giám đốc NHNN TP Đà Nẵng Võ Minh cho rằng, để có được kết quả khả quan đó, chính nhờ sự triển khai quán triệt Chỉ thị số 40 trong các cấp ủy Đảng của hệ thống chính trị Đà Nẵng. Từ đó, UBND các cấp đưa vào dự toán chi ngân sách hàng năm và chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH để thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2014 đến 30/6/2019 đạt 731,6 tỷ đồng, lũy kế tổng nguồn vốn từ ngân sách chuyển sang NHCSXH đạt 822,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn thành phố 781,5 tỷ đồng, nguồn vốn quận, huyện đạt 40,7 tỷ đồng.

UBND các cấp thực hiện nghiêm túc việc tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước vào một đầu mối NHCSXH. UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo NHCSXH thành phố nhận bàn giao từ Quỹ hỗ trợ cho vay hoàn lương do UBND thành phố quản lý 293 trường hợp, với dư nợ 775,87 triệu đồng và nhận số tiền đã thu hồi được trong quá trình xác minh để triển khai cho vay 660,37 triệu đồng. UBND quận Hải Châu, quận Sơn Trà, quận Liên Chiểu chuyển nguồn vốn ủy thác từ Hội Nông dân quận sang NHCSXH để cho vay đối với hội viên nông dân số tiền 837,5 triệu đồng…

Để giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả, triển khai lồng ghép công tác uỷ thác cho hộ nghèo vay vốn với các chương trình dự án của hội, đoàn thể và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng và mở rộng các mô hình cho hộ nghèo; hộ sản xuất, kinh doanh vay vốn theo dự án có sự hướng dẫn, tư vấn của hội đoàn thể: chăn nuôi bò ở xã Hoà Bắc, nuôi trồng thuỷ sản ở xã Hoà Phong, Hoà Liên, huyện Hoà Vang; mô hình sản xuất hàng đá mỹ nghệ ở phường Hoà Hải, mô hình trồng rau sạch tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn; mô hình trồng nấm ăn, nấm dược liệu ở phường Hoà Khê, An Khê, quận Thanh Khê; mô hình khai thác hải sản xa bờ ở phường An Hải Tây, Sơn Trà…

Với vai trò nòng cốt vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, NHCSXH huyện Hòa Vang, các hội, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ huyện Hoà Vang xây dựng nông thôn mới như tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi; triển khai mô hình kinh tế, khắc phục ô nhiễm môi trường; xây dựng làng sinh thái; tiếp tục bổ sung cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách… góp phần giúp huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên khẳng định, với sự ra đời của Chỉ thị số 40, thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Đà Nẵng giúp 114.789 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm 6.946 hộ nghèo năm 2015, Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản về đích trước 2 năm giúp 20.293 hộ thoát nghèo. Đồng thời, tạo việc làm mới cho hơn 39.000 lao động; gần 8.000 HSSV được vay vốn để trang trải chi phí học tập; cho vay xây dựng hơn 24.000 công trình NS&VSMTNT được xây mới, cải tạo, nâng cấp giúp cải thiện môi trường sống cho người dân ở huyện Hòa Vang; 261 lượt hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở, phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung ở huyện Hòa Vang…

Có thể nói, sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền và hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả to lớn, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống an ninh chính trị, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, tín dụng phi chính thức.

Công Thái

Các tin bài khác