Đà Nẵng giúp người dân thoát nghèo

18/02/2019

Năm 2018, NHCSXH TP Đà Nẵng thực hiện cho vay với doanh số trên 903 tỷ đồng, có 23.275 lượt khách hàng được tham gia vay vốn. Doanh số thu nợ trên 545 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, tổng dư nợ trên 2.028 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 21,24%. Hiện có 65.565 khách hàng còn dư nợ. Các chương trình tín dụng chính sách triển khai tại Đà Nẵng tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Báo Đà Nẵng

Các tin bài khác