Tân Kỳ đột phá trong công tác giảm nghèo

05/01/2019

Trong năm 2018, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã tăng cường chuyển giao KHKT và tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH để đầu tư phát triển kinh tế, xuất khẩu lao động. Với cách làm này, cuối năm 2018, Tân Kỳ có 2.429 hộ thoát nghèo, giảm 3,63%, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 6,48%.

Theo Báo Nghệ An

Các tin bài khác