Năm 2018, Hội CCB các cấp xây dựng được 75 căn nhà cho hội viên

05/01/2019

Trong năm 2018, Hội CCB các cấp đã phối hợp với NHCSXH các cấp hỗ trợ cho vay vốn uỷ thác với tổng dư nợ đạt 245 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp địa phương vận động giúp đỡ hội viên xây mới 75 căn nhà, sửa chữa 64 căn với tổng chi phí trên 6,5 tỷ đồng…

Theo Báo Bình Phước

Các tin bài khác