Nguồn vốn tín dụng NHCSXH tỉnh Hưng Yên tăng 132 tỷ đồng

25/08/2018

Đến hết tháng 7/2018, tổng nguồn vốn tín dụng NHCSXH tỉnh Hưng Yên đạt trên 2.470 tỷ đồng, tăng 132 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái và đạt trên 98% kế hoạch.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên

Các tin bài khác