Phụ nữ huyện Sơn Dương giúp nhau phát triển kinh tế

31/08/2018

Những năm qua các cấp Hội Phụ nữ huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã chú trọng triển khai nhiều biện pháp để giúp hội viên xây dựng những mô hình kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, hội đã ký ủy thác với NHCSXH huyện với tổng dư nợ trên 145 tỷ đồng cho trên 5.200 hộ phát triển sản xuất…

Theo Báo Tuyên Quang

Các tin bài khác