Tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế

31/08/2018

Từ đầu năm đến nay, Hội CCBthị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã đứng ra tín chấp với NHCSXH với số tiền trên 63 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 2.200 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ hội viên đã đầu tư vào chăn nuôi, SXKD, dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập.

Theo Báo Thái Nguyên

Các tin bài khác