Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

05/01/2019

Trong những năm qua, các cấp hội trong tỉnh đã vận động hội viên, phụ nữ tích xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp… Hiện nay, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đang quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác của NHCSXH với dư nợ trên 1.000 tỷ đồng cho hơn 40.000 hộ vay phát triển kinh tế gia đình.

Theo Báo Phú Thọ

Các tin bài khác