TX. Quảng Yên (Quảng Ninh) đa dạng cách giảm nghèo

05/01/2019

Thời gian qua, để tạo hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo, TX. Quảng Yên đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, địa phương tích cực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo chủ động tiếp cận chính sách giảm nghèo. NHCSXH thị xã đã giải ngân trên 38 tỷ đồng cho hơn 1.400 lượt hộ vay, trong đó có 72 hộ nghèo, 116 hộ cận nghèo, 26 học sinh, sinh viên, 365 hộ giải quyết việc làm…

Theo Báo Quảng Ninh

Các tin bài khác