Vĩnh Phúc hướng tới thoát nghèo bền vững

05/01/2019

Với những mục tiêu mà Chính phủ đề ra trong những năm vừa qua Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả đáng mừng trong công tác giảm nghèo. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2018, trên địa bàn tỉnh có trên 178 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng vốn vay của NHCSXH với số tiền trên 1.000 tỷ đồng; 380 hộ nghèo được vay  6,5 tỷ đồng làm nhà ở; trên 3000 hộ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được vay trên 119 tỷ đồng để SXKD; hơn 1.280 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học nghề và gần 500 lao động được hỗ trợ XKLĐ với số tiền trên 312  triệu đồng.

Theo Nhà báo&Công luận

Các tin bài khác