Phú Thọ tổng kết công tác Hội CCB huyện Cẩm Khê năm 2018

05/01/2019

Trong năm 2018, các cấp Hội CCB từ huyện đến cơ sở tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Các cấp hội đã đứng ra ủy thác với NHCSXH số tiền 76 tỷ đồng cho hơn 2.500 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Năm 2019, Hội CCB huyện triển khai đẩy mạnh phát triển các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Báo Phú Thọ

Các tin bài khác